Loonaanpassingen op 1 oktober 2005

05.09.2008

Augustus 2005

September 2005

Variatie

Index der consumptieprijzen (basis 1996)

119,03

119,17

+0,14

Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993)

116,78

116,65

-0,13

Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex

116,48

116,62

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr PC

Paritair comité

Loonaanpassingen

Toepassingsbasis

102.02.00-00.00

Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

102.05.00-00.00

Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

 102.08.00-00.00  Bedrijf der marmergroeven en –zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk  +0,05 EUR  Minimum- en effectieve lonen – CAO 17/10/2005

106.02.00-00.00

Betonindustrie

+0,06 EUR

Minimum- en effectieve lonen – CAO 23/05/2005

109.00.00-00.00

Kleding- en confectiebedrijf

+1,58 %

Minimum- en effectieve lonen

 113.01.00-00.00  Faience- en porseleinbedrijf, sanitaire artikelen en schuurproducten en ceramisch aardewerk  +0,10 EUR Minimumlonen - CAO 29/06/2005 
 113.02.00-00.00  Ondernemingen voor ceramiekbekleding en vloertegels  +0,10 EUR  Minimumlonen - CAO 29/06/2005
 113.03.00-00.00  Vuurvaste producten  +0,10 EUR  Minimumlonen - CAO 29/06/2005

117.00.00-00.00

Petroleumnijverheid en -handel

116,62 %

Percentage toe te passen op het basisuurloon

120.02.00-00.00

 

Vlasbereiding

 

+0,065 EUR

Minimum- en effectieve lonen – CAO 15/06/2005

+0,0372 EUR

Minimum- en effectieve uurlonen - vanaf de 1ste maandag van de maand

120.03.00-00.00

Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

+0,5 %

Minimum- en effectieve lonen

124.00.00-00.00

 

Bouwbedrijf

 

+0,65306 %

Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum

---

Aanpassing van de vergoedingen voor kost en huisvesting

125.01.00-00.00

Bosontginningen

+0,65 %

Minimumlonen

125.02.00-00.00

Zagerijen en aanverwante nijverheden

+0,65 %

Minimum- en effectieve lonen

125.03.00-00.00

Houthandel

+0,65 %

Minimum- en effectieve lonen

126.00.00-00.00

 

Stoffering en houtbewerking

 

+0,65 %

Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum

+0,65 %

Aanvullende vergoeding brugpensioen

128.01.00-00.00

 

Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen

 

+0,6 %

Minimum- en effectieve lonen

+0,6 %

Uitkeringen voor bestaanszekerheid

128.02.00-00.00

 

Schoeiselindustrie, laarzenmakers en maatwerkers

 

+0,6 %

Minimum- en effectieve lonen

+0,6 %

Uitkeringen voor bestaanszekerheid

128.03.00-00.00

 

 

Marokijnwerk en handschoennijverheid

 

 

+0,05 EUR

Minimum- en effectieve lonen – CAO 21/06/2005

+0,6 %

Minimum- en effectieve lonen

+0,6 %

Uitkeringen voor bestaanszekerheid

128.05.00-00.00

 

Zadelmakerij, vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder

 

+0,6 %

Minimum- en effectieve lonen

+0,6 %

Uitkeringen voor bestaanszekerheid

128.06.00-00.00

 

Orthopedisch schoeisel

 

+0,6 %

Minimum- en effectieve lonen

+0,6 %

Uitkeringen voor bestaanszekerheid

132.00.00-00.00

Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

+0,6 %

Minimum- en effectieve lonen

133.01.00-00.00

Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen

+0,6 %

Minimum- en effectieve lonen

133.02.00-00.00

Rook-, pruim- en snuiftabak

+0,6 %

Minimum- en effectieve lonen

136.00.00-00.00

Papier- en kartonbewerking

+1,5 %

Minimum- en effectieve lonen - van 1ste opening v/d rekeningen v/d maand

140.02.00-00.00

Bijzondere autobusdiensten - Rijdend personeel

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

140.03.00-00.00

Autocarondernemingen - Rijdend personeel

+2,35 %

Minimum- en effectieve lonen

140.04.00-00.00

Goederenvervoer ten lande voor rekening van derden - Rijdend en niet-rijdend personeel

+2 %

Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum vanaf de 1ste dag van de betaalperiode volgend op publicatie in het BS van het indexcijfer van de consumptieprijzen

140.08.00-00.00

Afhandeling op luchthavens

+2 %

Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum vanaf de 1ste dag van de betaalperiode volgend op publicatie in het BS van het indexcijfer van de consumptieprijzen

140.09.00-00.00

Goederenbehandeling voor rekening van derden - Rijdend en niet-rijdend personeel

+2 %

Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum vanaf de 1ste dag van de betaalperiode volgend op publicatie in het BS van het indexcijfer van de consumptieprijzen

142.02.00-00.00

Terugwinning van lompen

+0,1 EUR

Minimum- en effectieve lonen – CAO 29/03/2005

143.00.00-00.00

Zeevisserij

+1,3822 %

Minimum- en effectieve lonen

144.00.00-00.00

Landbouw

+0,5 %

Minimum- en effectieve lonen – CAO 29/07/2005

145.01.00-00.00

Tuinbouwbedrijf - Bloementeelt

+0,5 %

Minimum- en effectieve lonen – CAO 29/07/2005

145.02.00-00.00

Tuinbouwbedrijf - Druiventeelt

+0,5 %

Minimum- en effectieve lonen – CAO 29/07/2005

145.03.00-00.00

Tuinbouwbedrijf - Boomkwekerijen

+0,5 %

Minimum- en effectieve lonen – CAO 29/07/2005

145.04.00-00.00

Tuinbouwbedrijf – Inplanten en onderhouden van parken en tuinen

+0,6 %

Minimum- en effectieve lonen

145.05.00-00.00

Tuinbouwbedrijf - Fruitteelt

+0,5 %

Minimum- en effectieve lonen – CAO 29/07/2005

145.06.00-00.00

Tuinbouwbedrijf - Groenteteelt en teelt van tuinbouwzaden

+0,5 %

Minimum- en effectieve lonen – CAO 29/07/2005

145.07.00-00.00

Tuinbouwbedrijf - Paddestoel- en truffelteelt

+0,5 %

Minimum- en effectieve lonen – CAO 29/07/2005

146.00.00-00.00

Bosbouwbedrijf

+0,65 %

Minimum- en effectieve lonen

149.01.00-00.00

Elektriciens : installatie en distributie

+0,4 %

Minimum- en effectieve lonen – CAO 28/06/2005

215.00.00-00.00

Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

+1,58 %

Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum

222.00.00-00.00

 

Bedienden van de papier- en kartonbewerking

 

+1,5 %

Minimum- en effectieve wedden

+1,5 %

Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

302.00.00-00.00

 

Hotelbedrijf

 

+0,0413 EUR

Minimum- en effectieve lonen – CAO 13/07/2005

+6,8 EUR

Minimum- en effectieve wedden – CAO 13/07/2005