Loonaanpassingen op 1 februari 2005

01.03.2011

December 2004

Januari 2005

Variatie

Index der consumptieprijzen (basis 1996)

115,56

115,88

0,32

Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993)

114,25

114,68

0,43

Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex

114,33

114,48

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

N° P.C. Paritair Comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.06.00 Bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant - Witzandexploitaties uitgezonderd +2 % Minimum- en effectieve lonen
102.06.00 Bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant - Witzandexploitaties --- Nieuwe minimumloon voor de arbeiders van 21 jaar en ouder met 1 jaar anciënniteit en vaststelling van minimumlonen voor het kuispersoneel en het eigendompersoneel – CAO 11/05/2005
+0,3989 EUR Effectieve lonen van de arbeiders van 21 jaar en ouder met 1 jaar anciënniteit – CAO 11/05/2005
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen
112.00.00 Garagebedrijf +1,87 % Minimum- en effectieve lonen
113.01.00 Faience- en porseleinbedrijf, sanitaire artikelen en schuurproducten en ceramisch aardewerk +2 % Minimum- en effectieve lonen
113.02.00 Ondernemingen voor ceramiekbekleding en vloertegels +2 % Minimum- en effectieve lonen
113.03.00

Vuurvaste producten

+2 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 114,48 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
140.01.00 Openbare autobusdiensten - Garagepersoneel +1,87 % Minimum- en effectieve lonen
140.02.00 Bijzondere autobusdiensten - Garagepersoneel +1,87 % Minimum- en effectieve lonen
140.03.00 Autocarondernemingen - Garagepersoneel +1,87 % Minimum- en effectieve lonen
140.04.00 Goederenvervoer ten lande voor rekening van derden - Garage personeel --- Jaarlijks optrekking van het loon tot op het niveau van het P.C. 112 (Garagebedrijf)
+1,87 % Effectieve lonen
140.05.00 Verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten - Garagepersoneel +1,87 % Minimum- en effectieve lonen
140.09.00 Goederenbehandeling voor rekening van derden - Garagepersoneel --- Jaarlijks optrekking van het loon tot op het niveau van het P.C. 112 (Garagebedrijf)
+1,87 % Effectieve lonen
149.02.00 Koetswerk +1,87 % Minimum- en effectieve lonen
149.04.00 Metaalhandel +1,87 % Minimum- en effectieve lonen