Minimumloonschalen

Deze barema's zijn berekend op basis van de bedragen en van de aanpassingsregels die voorkomen in de collectieve arbeidsovereenkomsten in ons bezit.

Deze tabellen kunnen dus later wijzigingen ondergaan na de bekendmaking van de "officiële" barema's.

In sommige van onze tabellen met minimum loonschalen vindt u:

  • "categoriecodes" : de categorieën worden vermeld met de code die gebruikt wordt door de aangeslotenen van GROUP S - Sociaal Secretariaat vzw, om de beroepsscholingsgraad van elke werknemer aan te duiden,
  • asterisken : de asterisken gevolgd door « % van een ander barema » duiden aan dat het barema het resultaat is van de toepassing van berekeningsregels van een barema in een percentage van een ander barema (voorbeeld: toepassing van de baremaspanning).

Bij gebrek aan minimumlonen eigen aan het paritair comité, moet het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen van de Nationale Arbeidsraad (NAR) gerespecteerd worden. U vindt dit terug onder het PC 300 van onze sectorale documentatie

P.C. Naam Loonaanpassing wegens Geldig sinds
100.00.00-00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden Indexatie : 2 % 01/12/2022
102.02.00-00.00 Hardsteengroeven en groeven van uit te houwen kalksteen in prov. Luik & Namen Indexatie : 1 % 01/11/2022
102.04.00-01.00 Zandsteen en kwarszietgroeven - Provincie Luik Indexatie : 1 % Indexatie : 1 % 01/11/2022
102.04.00-02.00 Zandsteen en kwartsietgroeven - Buiten de provincie Luik Indexatie : 1 % Indexatie : 1 % 01/11/2022
102.05.00-00.00 Porseleinaarde- en zandgroeven Indexatie : 1 % 01/11/2022
102.06.00-01.00 Grint- en zandexploitaties (behalve witzand) Indexatie : 2 % 01/11/2022
102.06.00-02.00 Witzandexploitaties Indexatie : 2 % 01/11/2022
102.08.00-00.00 Marmergroeven en -zagerijen Indexatie : 1 % 01/11/2022
102.09.00-00.00 Kalksteen Indexatie : 1 % 01/11/2022
102.11.00-00.00 Coticulegroeven en leisteengroeven Indexatie : 1 % 01/11/2022
106.02.00-00.00 Betonindustrie Indexatie : 2 % 01/12/2022
107.00.00-00.00 Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters Indexatie : 2 % 01/11/2022
109.00.00-01.00 Kleding- en confectiebedrijf - Sectoraal minimum Indexatie : 4,18 % 01/10/2022
109.00.00-03.00 Kleding en confectie: Ondernemingen die toeleveren aan de automobielnijverheid Indexatie : 4,18 % 01/10/2022
110.00.00-00.00 Textielverzorging Conventionele verhoging : 0,4 % Indexatie : 3,22 % 01/01/2022
111.01.01-00.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Brabant Conventionele verhoging : 0,2606 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/09/2022
111.01.01-01.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Waals-Brabant Conventionele verhoging: 0,2606 EUR Nationale akkoord 2021-2022 01/09/2022
111.01.01-02.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Vlaams-Brabant Conventionele verhoging : 0,2606 EUR Nationale akkoord 2021-2022 01/09/2022
111.01.01-03.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Brussel Conventionele verhoging : 0,2606 EUR Nationale akkoord 2021-2022 01/09/2022
111.01.02-00.00 Met. mec. elek. bouw - Industrieel: West-Vlaanderen Indexatie : 8,14 % 01/07/2022
111.01.03-00.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Prov. Oost-Vlaanderen Indexatie : 8,14 % 01/07/2022
111.01.04-01.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Prov. Antwerpen Aanpassing nationale minimumloon aan conventionle verhoging Nationaal akkoord 01/09/2022
111.01.04-02.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Prov. Limburg Conventionele verhoging : 0,2606 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/09/2022
111.01.05-00.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Land van Waas Indexatie : 8,14 % 01/07/2022
111.01.06-01.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Prov. Namen Conventionele verhoging: 0,2606 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/09/2022
111.01.06-02.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Bekken van Charleroi Conventionele verhoging : 0,2606 EUR Nationale akkoord 2021- 2022 01/09/2022
111.01.07-00.00 Met. méc. elektr. bouw- Indust-Provincies Luik en Luxemburg Conventionele verhoging : 0,2606 EUR Nationale akkoord 2021-2022 01/09/2022
111.01.08-00.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Centrum Conventionele verhoging : 0,2606 EUR Nationaal akkoord 2021-2022 01/09/2022
111.01.09-00.00 Met. mec. elekt. bouw- Industrieel -Streek van West-Henegouwen Conventionele verhoging : 0,2606 EUR Nationale akkoord 2021-2022 01/09/2022
111.01.10-00.00 Met. mec. elekt. bouw - Industrieel - Streek Bergen-Borinage Conventionele verhoging; 0,2606 EUR Nationale akkoord 2021-2022 01/09/2022
111.02.01-00.00 Met. mec. elekt. bouw - Ambachtelijk - Prov. Brabant Conventionele verhoging : 0,2606 EUR Nationale akkoord 2021- 2022 01/09/2022
111.02.01-01.00 Met. mec. elekt. bouw - Ambachtelijk - Waals-Brabant Conventionele verhoging : 0,2606 EUR Nationale akkoord 2021-2022 01/09/2022
111.02.01-02.00 Met. mec. elekt. bouw - Ambachtelijk - Vlaams-Brabant Conventionele verhoging : 0,2606 EUR Nationale akkoord 2021-2022 01/09/2022
111.02.01-03.00 Met. mec. elekt. bouw - Ambachtelijk - Brussel Conventionele verhoging : 0,2606 EUR Nationale akkoord 2021-2022 01/09/2022
111.02.02-00.00 Met.mec.elek.bouw -Ambachtelijk: West-Vlaanderen Indexatie : 8,14 % 01/07/2022
111.02.03-00.00 Met. mec. elekt. bouw - Ambachtelijk - Oost Vlaanderen Indexatie : 8,14 % 01/07/2022
111.02.04-01.00 Met. mec. elekt. bouw - Ambachtelijk - Prov. Antwerpen Aanpassing nationale minimumloon aan conventionele verhogingNationale akkoord 2021-2022 01/09/2022
111.02.04-02.00 Met. mec. elekt. bouw - Ambachtelijk - Prov. Limburg Conventionele verhoging : 0,2606 EUR Nationale akkoord 2021-2022 01/09/2022
111.02.05-00.00 Met. mec. elekt. bouw - Ambachtelijk - Land van Waas Indexatie : 8,14 % 01/07/2022
111.02.06-01.00 Met. mec. elekt. - Ambachtelijk - Prov. Namen Conventionele verhoging : 0,2606 EUR Nationale akkoord 2021-2022 01/09/2022
111.02.06-02.00 Met. mec. elekt. bouw - Ambachtelijk - Bekken van Charleroi Conventionele verhoging : 0,2606 EUR Nationale akkoord 2021-2022 01/09/2022
111.02.07-00.00 Met. méc. elektr. bouw- Indust-Provincies Luik en Luxemburg Conventionele verhoging: 0,2606 EUR Nationale akkoord 2021-2022 01/09/2022
111.02.08-00.00 Met. mec. elekt. bouw. - Ambachtelijk - Centrum Conventionele verhoging : 0,2606 EUR Nationale akkoord 2021-2022 01/09/2022
111.02.09-00.00 Met. mec. elekt. bouw. - Ambachtelijk - West-Henegouwen Conventionele verhoging : 0,2606 EUR Nationale akkoord 2021-2022 01/09/2022
111.02.10-00.00 Met. mec. elekt. bouw- Ambachtelijk - Bergen-Borinage Conventionele verhoging : 0,2606 EUR Nationale akkoord 2021-2022 01/09/2022
111.03.00-00.00 Montage van bruggen en metalen gebinten Indexatie : 8,14 % 01/07/2022
112.00.00-00.00 Garagebedrijf Indexatie : 5,15 % 01/02/2022
113.00.00-00.00 Ceramiekbedrijf Indexatie : 2 % 01/11/2022
114.00.00-00.00 Steenbakkerij Indexatie: twee keer 0,5 % (Limietindex overschreden) 01/12/2022
115.00.00-00.00 Glasbedrijf Indexatie : 2 % 01/12/2022
115.03.00-00.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen Indexatie : 2 % 01/12/2022
115.09.00-00.00 Aanvullende bedrijfsektor Glas Indexatie : 2 % 01/12/2022
116.00.00-01.00 Scheikundige nijverheid - Nationaal minimum Indexatie : 2 % 01/11/2022
116.00.00-02.00 Kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen Indexatie : 2 % 01/11/2022
116.00.00-03.00 Kunststofverwerkende nijverheid - Provincie Limburg Indexatie : 2 % 01/11/2022
117.00.00-00.00 Petroleumnijverheid en -handel De basisbarema's worden op 123,47 % gebracht 01/12/2022
118.01.00-00.00 Maalderijen Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.02.00-00.00 Bijproducten graangewassen, deegwaren, rijstpellerijen Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.03.00-00.00 Voedingsnijv -Bakkerij,banketbakkerij die "verse" prod. vervaard.&verbruikszaal Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,06 EUR Conventionele verhoging : 0,06 EUR Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.04.00-00.00 Rijst- en maïsstijfselfabrieken, glucose, maïsmeel en aardappelmeelfabrieken Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.05.00-00.00 Koekjesfabriek,Speculaas,Jodenpaasbr., Peperkoek,Beschuitfabriek,Ind.banketbak. Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.06.01-00.00 Suikerfabriek, rafinaderijen, invertsuiker, citroenzuur Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.06.02-00.00 Kandijfabrieken Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.06.03-00.00 Gistfabrieken en distilleerderijen Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.07.01-00.00 Brouwerijen Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.07.02-00.00 Mouterijen Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.08.01-00.00 Drinkwaters en limonades Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.08.02-00.00 Andere sectoren (cider, wijn, vruchtensap, likeur) Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.09.00-00.00 Groentenijverheid Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.10.00-00.00 Fruitnijverheid Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.11.01-00.00 Vleesconservennijverheid Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.11.02-00.00 Vetsmelterijen Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.11.03-00.00 Darmslijmerijen Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.11.04-00.00 Slachthuizen Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.11.05-00.00 Pluimveeslachterijen Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.12.01-00.00 Melkerijen, boterfabrieken en kaasfabrieken Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.12.02-00.00 Roomijsondernemingen Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.12.03-00.00 Ondernemingen van gesmolten kaas Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.13.00-00.00 Ondernemingen van Olie en margarine / Lijnolie Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.14.01-00.00 Chokoladefabrieken en ondernemingen van broodsmeersel Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.14.02-00.00 Suikerbakkerijen Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.15.00-00.00 Koelnijverheid Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.16.00-00.00 Viskonservenfabrieken Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.17.01-00.00 Koffiebranderijen Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.17.02-00.00 Cichoreibranderijen Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.18.00-00.00 Zoutziederijen - mostaardfabrieken - azijnfabrieken Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.19.00-00.00 Voedingsspecialiteiten Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.20.00-00.00 Veevoederbedrijven Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.21.00-00.00 Aardappelverwerkende nijverheid Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
118.22.00-00.00 Aardappelschilbedrijven Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,07 EUR 01/01/2022
119.01.00-01.00 Handel in voedingswaren - Minder dan 10 werknemers Indexatie : 3,58 % Conventionele verhoging : 0,4 % Protokolakkoord 2021-2022 01/01/2022
119.01.00-02.00 Handel in voedingswaren - 10 tot 49 werknemers Indexatie : 3,58 % Conventionele verhoging : 0,4 % Protokolakkoord 2021-2022 01/01/2022
119.01.00-03.00 Handel in voedingswaren - 50 en meer werknemers Indexatie : 3,58 % Conventionele verhoging : 0,4 % Protokolakkoord 2021-2022 01/01/2022
119.02.00-01.00 Handel in bieren en drinkwaters - Minder dan 10 werknemers Indexatie : 3,58 % Conventionele verhoging : 0,4 % Protokolakkoord 2021-2022 01/01/2022
119.02.00-02.00 Handel in bieren en drinkwaters - 10 tot 49 werknemers Indexatie : 3,58 % Conventionele verhoging : 0,4 % Protokolakkoord 2021-2022 01/01/2022
119.02.00-03.00 Handel in bieren en drinkwaters - 50 en meer werknemers Indexatie : 3,58 % Conventionele verhoging : 0,4 % Protokolakkoord 2021-2022 01/01/2022
119.03.00-01.00 Slagerij, spekslagerij en penserij - Minder dan 10 werknemers Indexatie : 3,58 % Conventionele verhoging : 0,4 % Protokolakkoord 2021-2022 01/01/2022
119.03.00-02.00 Slagerij, spekslagerij en penserij - 10 tot 49 werknemers Indexatie : 3,58 % Conventionele verhoging : 0,4 % Protokolakkoord 2021-2022 01/01/2022
119.03.00-03.00 Slagerij, spekslagerij en penserij - 50 en meer werknemers Indexatie : 3,58 % Conventionele verhoging : 0,4 % Protokolakkoord 2021-2022 01/01/2022
120.00.00-00.00 Textielnijverheid Indexatie : 2 % 01/10/2022
120.02.00-00.00 Vlasbereiding Indexatie : 1,22 % 01/04/2019
120.03.00-00.00 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen Indexatie : 2,51 % 01/10/2022
121.00.00-00.00 Schoonmaak en ontsmetting Indexatie : 5,09 % 01/07/2022
124.00.00-00.00 Bouwbedrijf Indexatie : 1,81553 % 01/10/2022
125.01.00-00.00 Bosontginningen Indexatie : 1,81 % 01/10/2022
125.02.00-00.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden Indexatie : 1,81 % 01/10/2022
125.03.00-00.00 Houthandel Indexatie : 1,81 % 01/10/2022
126.00.00-00.00 Stoffering en houtbewerking Indexatie : 1,82 % 01/10/2022
126.00.00-01.00 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden Indexatie : 3,58 % 01/01/2022
127.00.00-00.00 Handel in brandstoffen Indexatie : 3,2189 % Conventionele verhoging : 0,4 % - CAO 3/11/2021 01/01/2022
128.00.00-00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten Indexatie : 2,05 % 01/10/2022
130.00.00-01.00 Drukkerij- en grafische kunstbedrijf - Handelsdrukkerijen Indexatie : 2 % 01/12/2022
132.00.00-00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken Indexatie : 2,04 % 01/10/2022
133.01.00-00.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen Indexatie : 2,04 % 01/10/2022
133.02.00-00.00 Rook-, pruim- en snuiftabak Indexatie : 2,04 % 01/10/2022
133.03.00-00.00 Ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen Indexatie : 2,04 % 01/10/2022
136.00.00-00.00 Papier- en kartonbewerking Indexatie : 5,01 % 01/07/2022
139.00.00-00.00 Binnenscheepvaart (behalve de sleepdiensten en de hulp in de havenzones) Indexatie : 2 % 01/11/2022
139.00.00-00.00 GMMI Indexatie : 2 % 01/11/2021
140.00.00-03.00 Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs Indexatie : 2 % 01/11/2022
140.01.01-01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Vlaamse vervoermaatschappij (VVM) Indexatie : 2 % 01/12/2022
140.01.01-01.02 Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Waalse vervoermaatschappij (SRWT) Indexatie : 2 % 01/09/2022
140.01.01-02.00 Geregeld vervoer - Garagepersoneel Conventionele verhoging : 0,4 % 01/01/2022
140.01.02-01.00 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel Indexatie : 2 % 01/11/2022
140.01.02-02.00 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Garagepersoneel Indexatie : 5,15 % 01/02/2022
140.01.03-01.00 Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel Indexatie : 9,68 % 01/10/2022
140.01.03-02.00 Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel Indexatie : 5,15 % 01/02/2022
140.02.00-02.01 Taxi-ondernemingen - Garagepersoneel Indexatie : 2 % 01/11/2022
140.03.00-01.01 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden (rijdend, niet-rijdend pers.) Conv verhoging : 0,4 % Protokolakkoord 2021-2022 Indexatie : 3,21 % 01/01/2022
140.03.00-02.01 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden - garagepersoneel Conv verhoging : 0,4 % Protokolakkoord 2021-2022 Indexatie : 3,21 % 01/01/2022
140.04.00-00.00 Grondafhandeling op luchthavens Conv verhoging : 0,4 % Protokolakkoord 2021-2022 Indexatie : 3,95 % 01/01/2022
140.05.00-01.00 Verhuizing - Rijdend personeel Indexatie : 10,964 % 01/12/2022
140.05.00-02.00 Verhuizing - Garagepersoneel Indexatie : 5,15 % 01/02/2022
142.01.00-00.00 Terugwinning van metalen Conventionele verhoging : 0,4 % Indexatie : 3,95 % 01/01/2022
142.02.00-00.00 Terugwinning van lompen Indexatie : 2 % 01/11/2022
142.03.00-00.00 Terugwinning van papier Indexatie : 2 % 01/11/2022
142.04.00-00.00 Terugwinning van allerlei producten Conventionele verhoging : 0,1 EUR Conventionele verhoging : 0,4 % Indexatie : 3,95 % 01/01/2022
143.00.00-00.00 Zeevisserij Indexatie : 4,3189 % 01/10/2022
144.00.00-00.00 Landbouw Indexatie : 4,18 % Vlasteelt, hennepteelt, eerste verwerking van vlas en/of hennep hebben 01/10/2022
145.01.00-00.00 Bloementeelt Conventionele verhoging : 0,4 % Indexatie : 3,22 % 01/01/2022
145.02.00-00.00 Druiventeelt Indexatie : 0,47 % 01/01/2016
145.03.00-00.00 Boomkwekerij Conventionele verhoging : 0,4 % Indexatie : 3,22 % 01/01/2022
145.04.00-00.00 Inplanten en onderhouden van parken en tuinen Conventionele verhoging : 0,4 % Indexatie : 3,22 % 01/01/2022
145.05.00-00.00 Fruitteelt Conventionele verhoging : 0,4 % Indexatie : 3,22 % 01/01/2022
145.06.00-00.00 Groententeelt en teelt van tuinbouwzaden Conventionele verhoging : 0,4 % Indexatie : 3,22 % 01/01/2022
145.07.00-00.00 Champignonteelt Conventionele verhoging : 0,4 % Indexatie : 3,22 % 01/01/2022
146.00.00-00.00 Bosbouwbedrijf Indexatie : 1,82 % 01/10/2022
148.00.00-00.00 Bont en Kleinvel Indexatie : 4,18 % 01/10/2022
149.01.00-00.00 Elektriciens - Installatie en distributie Indexatie : 3,95 % 01/01/2022
149.02.00-00.00 Koetswerk Indexatie : 5,15 % 01/02/2022
149.03.00-00.00 Edele metalen Indexatie : 5,15 % 01/02/2022
149.04.00-00.00 Metaalhandel Indexatie : 5,15 % 01/02/2022
152.00.00-01.01 Onderwijsinstellingen en internaten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Indexatie : 2 % 01/12/2022
152.00.00-01.02 Gesubsidieerde vrije hogescholen - Vlaamse gemeenschap Indexatie : 2 % 01/12/2022
152.00.00-02.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs - Franse Gemeenschap Indexatie : 2 % 01/09/2022
152.00.00-03.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs - Duitse Gemeenschap Indexatie : 2 % 01/09/2022
200.00.00-00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden Indexatie : 3,58 % 01/01/2022
201.00.00-01.00 Zelfstandige kleinhandel - Minder dan 20 werknemers Indexatie : 2 % 01/12/2022
201.00.00-01.00 GGMMI Indexatie : 2 % 01/12/2022
201.00.00-02.00 Zelfstandige kleinhandel - 20 werknemers en meer Indexatie : 2 % 01/12/2022
201.00.00-02.00 GGMMI Indexatie : 2 % 01/12/2022
202.00.00-00.00 GMMI Indexatie : 1 % 01/12/2022
202.00.00-00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren Indexatie : 1 % 01/11/2022
202.00.00-01.01 Specifieke barema's Indexatie : 1 % 01/11/2022
202.00.00-01.01 GMMI Indexatie : 1 % 01/12/2022
202.01.00-00.00 GGMMI Indexatie : 2 % 01/12/2022
202.01.00-00.00 Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven Indexatie : 2 % 01/12/2022
203.00.00-00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven Indexatie : 1 % 01/11/2022
207.00.00-00.00 Scheikundige nijverheid Indexatie : 2 % 01/11/2022
207.00.00-02.00 Bedienden kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen Indexatie : 2 % 01/11/2022
209.00.00-01.00 Bed. metaalfabrikatennijv:Prov Vlaams-Brab,Waals-Brab en Brussels hoofsted. gew. Indexatie : 8,14 % 01/07/2022
209.00.00-02.00 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Provincie West-Vlaanderen Indexatie : 8,14 % 01/07/2022
209.00.00-03.00 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Provincie Oost-Vlaanderen Indexatie : 8,14 % 01/07/2022
209.00.00-04.01 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Provincie Antwerpen Indexatie : 8,14 % 01/07/2022
209.00.00-04.02 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Provincie Limburg Indexatie : 8,14 % 01/07/2022
209.00.00-05.00 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Land van Waas Indexatie : 8,14 % 01/07/2022
209.00.00-06.01 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Provincie Namen Indexatie : 8,14 % 01/07/2022
209.00.00-06.02 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Bekken van Charleroi Indexatie : 8,14 % 01/07/2022
209.00.00-07.00 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Provincies Luik en Luxemburg Indexatie : 8,14 % 01/07/2022
209.00.00-08.00 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : Centrum Indexatie : 8,14 % 01/07/2022
209.00.00-09.00 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid : West-Henegouwen Indexatie : 8,14 % 01/07/2022
209.00.00-10.00 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid: Bergen-Borinage Indexatie : 8,14 % 01/07/2022
214.00.00-00.00 Textielnijverheid Indexatie : 2 % 01/10/2022
215.00.00-00.00 Kleding- en confectiebedrijf Indexatie : 4,18 % 01/10/2022
216.00.00-00.00 Notarisbedienden Indexatie : 2,67 % 01/09/2022
219.00.00-00.00 Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing Indexatie : 6,89 % 01/04/2022
220.00.00-01.00 Bedienden van de voedingsnijverheid (niet FEVIA-leden) Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,4 % Loonprogrammatie 2021-2022 01/01/2022
220.00.00-01.01 Bedienden van de voedingsnijverheid (FEVIA) Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,4 % Loonprogrammatie 2021-2022 01/01/2022
220.00.00-02.00 Voedingsnijverheid - Groenteconservennijverheid (niet FEVIA-leden) Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,4 % Loonprogrammatie 2021-2022 01/01/2022
220.00.00-02.01 Voedingsnijverheid - Groenteconservennijverheid (FEVIA) Indexatie : 3,22 % Conventionele verhoging : 0,4 % Loonprogrammatie 2021-2022 01/01/2022
222.00.00-00.00 Bedienden van papier- en kartonbewerking Indexatie : 5,01 % 01/07/2022
224.00.00-00.00 Non-ferrometalen Indexatie : 7,54 % 01/05/2022
225.00.00-01.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesub. vrij onderwijs-Vlaamse Gemeenschap Indexatie : 2 % 01/09/2022
225.00.00-02.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs - Franse Gem. Indexatie : 2 % 01/09/2022
225.00.00-03.00 Bedienden uit de internaten van de inr. van het gesubs. vrij onderwijs-D. Gem. Indexatie : 2 % 01/09/2022
226.00.00-00.00 Bedienden uit de internationale handel, vervoer en aanverwante bedrijfstakken Indexatie : 3,95 % 01/01/2022
227.00.00-00.00 Audiovisuele Sector Indexatie : 2 % 01/12/2022
300.00.00-00.00 GMMI De basisbarema's worden op 108,24 % gebracht 01/12/2022
302.00.00-01.00 Hotelbedrijf Conventionele verhoging : 0,4 % CAO 03/02/2022 + Nieuwe forfaitaire daglonen 01/10/2022
302.00.00-02.00 Hotelbedrijf Conventionele verhoging : 0,4 % CAO 03/02/2022 + Nieuwe forfaitaire daglonen 01/10/2022
303.01.00-00.00 Ondernemingen voor de productie van films Indexatie : 2 % 01/12/2022
303.03.00-00.00 Exploitatie van bioscoopzalen Indexatie : 2 % 01/12/2022
304.00.00-00.00 Vermakelijkheidsbedrijf Indexatie : 2 % 01/12/2022
306.00.00-00.00 Verzekeringswezen Indexatie : 3,94541 % 01/01/2022
307.00.00-00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen Indexatie : 2 % 01/12/2022
309.00.00-00.00 Beursvennootschappen Indexatie : 2,3704 % 01/11/2022
310.00.00-00.00 Banken Indexatie : 2,37 % 01/11/2022
311.00.00-00.00 Grote kleinhandelszaken - Gemiddeld minimum maandinkomen Indexatie : 2 % 01/11/2022
311.00.00-00.00 Grote kleinhandelszaken - Arbeiders en bedienden Indexatie : 2 % 01/11/2022
312.00.00-00.00 Warenhuizen Indexatie : 2 % 01/12/2022
312.00.00-00.00 GMMI Indexatie : 2 % 01/12/2022
313.00.00-00.00 Apotheken en tarificatiediensten Indexatie : 2 % 01/11/2022
314.00.00-00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen Indexatie : 2 % 01/10/2022
315.01.00-00.00 Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector Indexatie : 2 % 01/11/2022
315.02.00-00.00 GMMI Indexatie : 2 % 01/11/2022
317.00.00-00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten Indexatie : 2 % 01/12/2022
318.01.00-01.00 Gezins- en bejaardenhulpen - Waals Gewest Indexatie : 2 % 01/09/2022
318.01.00-02.00 Gezins- & bejaardenhulp-Gemeensch & Franse gemeenschapscomm Bruss Hoofdst Gewest Indexatie : 2 % 01/12/2022
318.01.00-03.00 Gezins- en bejaardenhulp - Duitstalige Gemeenschap Indexatie : 2 % 01/02/2022
318.02.00-03.00 Werknemers tewerkgesteld in het kader van de dienstencheques - Vlaamse Gem. Indexatie : 2 % 01/12/2022
319.00.00-01.00 Opvangcentra voor asielzoekers van het Rode Kruis - Vl. - Humanitaire Diensten Indexatie : 2 % 01/12/2022
319.01.00-00.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap Indexatie: basisbarema's gebracht op 110,41 % 01/09/2022
319.02.00-01.00 Inrichtingen en diensten van de jeugdzorg - Franse Gemeenschap Indexatie : 2 % 01/12/2022
319.02.00-02.00 Gespecialiseerde onthaaldiensten voor jonge kinderen - Franse Gemeenschap Indexatie: basisbarema's gebracht op 196,07 % 01/12/2022
319.02.00-03.00 Instellingen of diensten voor personen met een handicap - Waalse Gewest Indexatie: basisbarema's gebracht op 196,07 % 01/12/2022
319.02.00-04.00 Instellingen of diensten voor volwassenen in moeilijkheden - Waalse Gewest Indexatie: basisbarema's gebracht op 196,07 % 01/12/2022
319.02.00-05.00 Instellingen en diensten erkend en/of gesubsidieerd door de COCOF Indexatie: basisbarema's gebracht op 196,07 % 01/12/2022
320.00.00-00.00 Begrafenisondernemingen Indexatie : 5,01 % 01/07/2022
321.00.00-00.00 Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen Indexatie : 2 % 01/11/2022
322.01.00-00.00 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Indexatie : 2 % 01/12/2022
323.00.00-00.00 Beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden Conv verhoging : 0,4 % Protokolakkoord 2021-2022 Indexatie : 3,58 % 01/01/2022
324.00.00-00.00 Diamantnijverheid en -handel Indexatie : 2 % 05/12/2022
326.00.00-00.00 Gas en elektriciteit Indexatie : 122,22 % percentage toe te passen op het barema 01/11/2022
327.01.00-01.01 Vlaamse Gemeenschap - Sociale werkplaatsen - Omkaderingspersoneel Indexatie : 2 % 01/11/2022
327.01.00-02.01 Vlaamse Gemeenschap - Beschutte werkplaatsen - Omkaderingspersoneel Indexatie : 2 % 01/11/2022
327.01.00-02.02 Vlaamse Gemeenschap - Beschutte werkplaatsen - Productiepersoneel Indexatie : 2 % 01/11/2022
327.02.00-00.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de franse gemeenschapscommissie Indexatie : 2 % 01/11/2022
327.03.00-01.01 BWP van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gem-Waalse Gew.-Kaderfuncties Indexatie : 2 % 01/11/2022
327.03.00-01.02 BWP van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gem-Waalse Gew.-Productiepers. Indexatie : 2 % 01/11/2022
327.03.00-02.01 BWP Waalse Gewest & Duitst. Gem-Duitst. Gem-Pers behalve productiepersoneel Indexatie : 2 % 01/06/2016
327.03.00-02.02 BWP Waalse Gewest & Duitst. Gem-Duitst. Gem-Productiepersoneel Indexatie : 2 % 01/11/2022
327.03.00-03.00 I.D.E.S.S. Indexatie : 2 % 01/11/2022
329.01.00-01.01 Soc-cul Sect. - maatschappelijk opbouwwerk (erkend en gesubs. Vlaamse Overheid) Indexatie : basisbarema's gebracht op 154,60 % 01/12/2022
329.01.00-01.02 Soc.-cult. sect. - Integratiecentra erkende en gesubs. door de Vlaamse overheid Indexatie : basisbarema's gebracht op 154,60 % 01/12/2022
329.01.00-01.03 Soc-cult sector - Organisaties van het sociaal-cultureel werk in Vl. Gemeenschap Indexatie : basisbarema's gebracht op 154,60 % 01/12/2022
329.01.00-01.06 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap - Cultuurspreiding Indexatie : basisbarema's gebracht op 154,60 % 01/12/2022
329.01.00-01.07 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap - Milieusector Indexatie : 2 01/12/2022
329.01.00-01.08 Sportfederaties Indexatie : 2 % 01/12/2022
329.01.00-01.09 Beroepsopleiding Indexatie : basisbarema's gebracht op 154,60 % 01/12/2022
329.01.00-03.02 Soc-cult sector - Nederlandstalige org. voor soc-prof inschakeling in Brussel Indexatie : 2 % 01/12/2022
329.02.00-02.00 Socio-culturele Sector - Waalse Gewest: "EFT, OISP, CRI, MIRE, CFP de l'AWIPH"* Indexatie : 2 % 01/12/2022
329.02.00-03.01 Socio-culturele Sector - Socio-professionele invoegorganismes erkend door COCOF Indexatie : 2 % 01/12/2022
329.02.00-04.00 Socio-culturele sector die afhangen van de Franse Gemeenschap Indexatie : 2 % 01/12/2022
329.02.00-05.00 Sector van de sportcentra Indexatie : 2 % 01/12/2022
329.02.00-06.00 Socio-culturele sector die afhangen van de Duitstalige Gemeenschap Indexatie : 2 % 01/12/2022
330.01.10-00.00 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - Niet-IFIC barema's De basisbarema's worden op 196,07 % gebracht 01/11/2022
330.01.10-01.00 Privé-ziekenhuizen - IFIC barema - Federale sectoren De basisbarema's worden op 119,51 % gebracht 01/12/2022
330.01.10-02.00 Categorale ziekhz & psych verzorgingstehz - IFIC - Geregionaliseerde sectoren NL De basisbarema's worden op 119,51 % gebracht 01/12/2022
330.01.20-00.00 Rusthuiz, RVT, dagverzorgingscentra vr bejaarden - Niet-IFIC barema's De basisbarema's worden op 199,99 % gebracht 01/12/2022
330.01.20-02.00 Rusthuiz,RVT,dagverzorgingsc,assistentiewon,centr kortverblijf-IFIC-Gereg sect De basisbarema's worden op 117,17 % gebracht 01/11/2022
330.01.30-01.00 Thuisverpleging - Arbeiders - Niet-IFIC barema's De basisbarema's worden op 196,07 % gebracht 01/11/2022
330.01.30-01.01 Thuisverpleging - arbeiders - IFIC barema - Federale sectoren De basisbarema's worden op 117,17 % gebracht 01/11/2022
330.01.30-02.00 Thuisverpleging - Bedienden - Niet-IFIC barema's De basisbarema's worden op 196,07 % gebracht 01/11/2022
330.01.30-02.01 Thuisverpleging - bedienden - IFIC barema - Federale sectoren De basisbarema's worden op 117,17 % gebracht 01/11/2022
330.01.41-00.00 Autonome revalidatiecentra (NL) - Niet-IFIC barema's De basisbarema's worden op 196,07 % gebracht 01/11/2022
330.01.41-01.00 Aut revalidatiecentr Vl Gewest / NL centr in Bruss Hoofdsted Gewest-IFIC barema De basisbarema's worden op 117,17 % gebracht 01/11/2022
330.01.41-02.00 Revalidatiecentra - IFIC - Geregionaliseerde sectoren NL De basisbarema's worden op 117,17 % gebracht 01/11/2022
330.01.42-00.00 Centres revalidation autonomes & de réadapt fonct (FR) - Barèmes non-IFIC De basisbarema's worden op 196,07 % gebracht 01/11/2022
330.01.42-01.00 Centr reval autonomes Rég wall & centr reval autonomes fr Rég brux-IFIC barema De basisbarema's worden op 117,17 % gebracht 01/11/2022
330.01.51-00.00 Initiatieven voor beschut wonen - Niet- IFIC barema's De basisbarema's worden op 108,24 % gebracht 01/11/2022
330.01.51-02.00 Initiatieven van beschut wonen - IFIC - Geregionaliseerde sectoren NL De basisbarema's worden op 117,17 % gebracht 01/11/2022
330.01.52-00.00 Initiatives d'habitation protégée De basisbarema's worden op 108,24 % gebracht 01/11/2022
330.01.53-00.00 Wijkgezondheidscentra - Niet-IFIC barema's De basisbarema's worden op 196,07 % gebracht 01/11/2022
330.01.53-01.00 Wijkgezondheidscentra - IFIC barema - Federale sectoren De basisbarema's worden op 117,17 % gebracht 01/11/2022
330.01.54-00.00 Maisons médicales - Barèmes non-IFIC De basisbarema's worden op 196,07 % gebracht 01/11/2022
330.01.54-01.00 Maisons médicales - IFIC barema - Federale sectoren De basisbarema's worden op 117,17 % gebracht 01/11/2022
330.01.55-00.00 Diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis - Niet-IFIC barema's De basisbarema's worden op 196,07 % gebracht 01/11/2022
330.01.55-01.00 Diensten voor bloed van het Rode Kruis van België-IFIC barema-Federale sectoren De basisbarema's worden op 117,17 % gebracht 01/11/2022
330.02.00-00.00 Bicomm. gezondheidsinricht. & -diensten erkend door de Gem.Gemcom. De basisbarema's worden op 196,07 % gebracht 01/11/2022
330.03.00-00.00 Inrichtingen voor de tandprothesen Indexatie : 2 % 01/12/2022
330.04.00-01.00 Restsectoren (alle instellingen uitgez de instellingen met specifieke CAO's) De basisbarema's worden op 110,41 % gebracht 01/12/2022
330.04.00-02.00 Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk De basisbarema's worden op 108,24 % gebracht 01/11/2022
330.04.00-03.00 Instellingen gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De basisbarema's worden op 196,07 % gebracht 01/11/2022
330.04.00-04.00 Gezondheidscentra De basisbarema's worden op 196,07 % gebracht 01/11/2022
330.04.00-05.00 Medisch-pediatrische centra - Niet-IFIC barema's De basisbarema's worden op 108,24 % gebracht 01/11/2022
330.04.00-05.01 Medisch-pediatrische centra - IFIC barema - Federale sectoren De basisbarema's worden op 117,17 % gebracht 01/11/2022
331.00.10-10.00 Vergunde kinderopvang - Trappen 2A en 3 De basisbarema's worden op 108,24 % gebracht 01/09/2022
331.00.10-20.00 Vergunde kinderopvang - Trap 1 De basisbarema's worden op 199,99 % gebracht 01/12/2022
331.00.10-30.00 Vergunde kinderopvang - Trap 2B De basisbarema's worden op 108,24 % gebracht 01/09/2022
331.00.20-01.00 Overige gezondheidsinrichtingen en -diensten (GID) De basisbarema's worden op 110,41 % gebracht 01/12/2022
331.00.20-02.00 Centra voor geestelijke gezondheidszorg erkend door de Vl Gemeenschap De basisbarema's worden op 177,58 % gebracht 01/10/2021
332.00.10-01.00 Milieux d'accueil d'enfants,accueil extra-scolaire,crèche,crèche parentale,... De basisbarema's worden op 199,99 % gebracht 01/12/2022
332.00.10-02.00 Accueillants d'enfants à domicile De basisbarema's worden op 199,99 % gebracht 01/12/2022
332.00.20-01.00 Plann fam., Serv.soc, Santé mentale, Coord. soins à domicile, télé-accueil (RW) De basisbarema's worden op 108,24 % gebracht 01/11/2022
332.00.20-02.00 Services d'aide aux justiciables subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles De basisbarema's worden op 196,07 % gebracht 01/11/2022
332.00.20-03.00 Services de promotion de la santé à l'école De basisbarema's worden op 196,07 % gebracht 01/11/2022
332.00.20-04.00 Equipes SOS enfants subsidiées par la Fédération Wallonie-Bruxelles De basisbarema's worden op 196,07 % gebracht 01/11/2022
332.00.20-05.00 Aide sociale aux détenus subsidiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles De basisbarema's worden op 196,07 % gebracht 01/11/2022
332.00.20-07.00 Institutions subventionnées par la COCOF de la région de Bxl-capitale De basisbarema's worden op 196,07 % gebracht 01/11/2022
332.00.20-08.00 Espaces rencontres - RW hors Communauté germanophone De basisbarema's worden op 196,07 % gebracht 01/11/2022
332.00.20-09.00 Institutions subventionnées par la Région wallonne (CCT 25/02/2022) De basisbarema's worden op 108,24 % gebracht 01/11/2022
333.00.00-00.00 Toeristische attracties Aanpassing naar aanleiding van de ontwikkeling van de GMMI 01/06/2022
336.00.00-00.00 Vrije beroepen Indexatie : 2 % 01/12/2022
339.00.00-00.00 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting Indexatie : 2 % 01/09/2022
339.01.00-00.00 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest Indexatie : 2 % 01/06/2022
339.02.00-00.00 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest Indexatie : 2 % 01/09/2022
339.03.00-00.00 Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting: Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Indexatie : 2 % 01/09/2022
340.00.00-01.00 Orthopedische technologieën - arbeiders Indexatie : 2 % 01/10/2022
340.00.00-02.00 Orthopedische technologieën - Bedienden Conventionele verhoging : 0,4 % Indexatie : 3,58 % 01/01/2022
341.00.00-00.00 Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten Indexatie : 3,58 % 01/01/2022