Loonaanpassingen op 1 september 2005

26.12.2006

Juli 2005

Augustus 2005

Variatie

Index der consumptieprijzen (basis 1996)

118,92

119,03

0,11

Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993)

116,76

116,78

0,02

Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex

116,25

116,48

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

<

Nr. PC

Paritair Comité

Loonaanpassingen

Toepassingsbasis

102.09.00-00.00

Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

117.00.00-00.00

Petroleumnijverheid en -handel

116,48 %

Percentage toe te passen op het basisuurloon

119.00.00-00.00

Handel in voedingswaren

+0,5 %

Minimum- en effectieve lonen – CAO 23/06/2005

140.01.00-00.00 

Openbare autobusdiensten - Rijdend personeel - Vlaamse vervoermaatschappij (VVM)

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

Openbare autobusdiensten - Rijdend personeel - Vervoermaatschappij Wallonië (SRWT)

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

152.00.00-00.00

Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

201.00.00-00.00

 

 

 

Zelfstandige kleinhandel

 

 

 

+16 EUR

Minimum- en effectieve wedden van de bedienden tewerkgesteld in bedrijven met minder dan 20 werknemers – CAO 21/06/2005

+16 EUR

Gemiddeld minimum maandinkomen van de bedienden tewerkgesteld in bedrijven met minder dan 20 werknemers – CAO 21/06/2005

+18 EUR

Minimum- en effectieve wedden van de bedienden tewerkgesteld in bedrijven met 20 werknemers of meer – CAO 21/06/2005

+18 EUR

Gemiddeld minimum maandinkomen van de bedienden tewerkgesteld in bedrijven met 20 werknemers of meer – CAO 21/06/2005

202.00.00-00.00

 

Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (met uitzondering van het PSC 202.01)

 

+15 EUR

Minimum- en effectieve wedden – CAO 30/06/2005

+15 EUR

Gemiddeld minimum maandinkomen (enkel de bedragen van het PC 202) – CAO 30/06/2005

203.00.00-00.00

Bedienden uit de hardsteengroeven

+15 EUR

Minimumwedden - CAO 20/12/2005
     +15 EUR Effectieve wedden in het "bassin de Liège" - CAO 20/12/2005 
     +17 EUR  Effectieve wedden in het "bassin de Soignies" - CAO 20/12/2005
     +1 % Minimum- en effectieve wedden

216.00.00-00.00

Notarisbedienden

+1,08 %

Minimum- en effectieve wedden

225.00.00-00.00

Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

304.00.00-00.00

Vermakelijkheidsbedrijf

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

305.02.00-00.00

Gezondheidsinrichtingen en -diensten - Vlaamse Gemeenschap

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

Gezondheidsinrichtingen en -diensten - Thuisverzorging

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschalen gebracht op 137,28 %)

+2 %

Gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 137,28 %)

305.03.00-00.00

Tandprothese

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

306.00.00-00.00

Verzekeringswezen

+0,37918 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum

307.00.00-00.00

Makelarij en verzekeringsagentschappen

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

308.00.00-00.00

Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie

+0,38 %

Minimumbezoldigingen

309.00.00-00.00

Beursvennootschappen

+0,37918 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum

310.00.00-00.00

Banken

+0,38 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

311.00.00-00.00

 

 

Grote kleinhandelszaken

 

 

+15 EUR

Minimum- en effectieve wedden – CAO 30/06/2005

+0,0989 EUR

Minimum- en effectieve lonen – CAO 30/06/2005

+15 EUR

Gemiddeld minimum maandinkomen (enkel de bedragen van het PC 311) – CAO 30/06/2005

312.00.00-00.00

 

Warenhuizen

 

+15 EUR

Minimum- en effectieve wedden – CAO 30/06/2005

+0,0989 EUR

Minimum- en effectieve wedden – CAO 30/06/2005

317.00.00-00.00

Bewakingsdiensten

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

+2 %

Wapenpremie voor de arbeiders van de privé-sector

+2 %

Wapenpremie, nachtpremie, zondagspremie en premie voor wettelijke feestdagen  voor de bedienden

318.01.00-00.00

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisbarema’s gebracht op 110,41 %)

319.01.00-00.00

Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisbarema’s gebracht op 108,24 %)

319.02.00-00.00

Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Franse Gemeenschap

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisbarema’s gebracht op 137,28 %)

322.01.00-00.00

Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren

+2 %

Minimumbezoldigingen van de werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst dienstencheques

327.01.00-00.00

Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap:

  • Sociale werkplaatsen: omkaderingspersoneel gesubsidieerd door de Vlaamse overheid
+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

329.00.00-00.00

Socio-cultureel sector

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen