Loonaanpassingen op 1 mei 2005

18.10.2005

Maart 2005

April 2005

Variatie

Index der consumptieprijzen (basis 1996)

117,41

117,68

0,27

Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993)

115,90

115,87

-0,03

Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex

115,03

115,43

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr PC

Paritair comité

Loonaanpassingen

Toepassingsbasis

102.02.00-00.00

Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

102.05.00-00.00

Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

102.09.00-00.00

Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk

+0,125 EUR

Effectieve lonen – CAO 30/06/2005

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

105.00.00-00.00

Non-ferro metalen

+2,1 %

Basisuurlonen, de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies en de baremieke lonen

+2,1 %

Gewaarborgd minimumloon

107.00.00-00.00

Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

110.00.00-00.00

Textielverzorging

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

114.00.00-00.00

Steenbakkerij

+ 0,07 EUR

Minimum- en effectieve lonen - Voorakkoord 19/04/05

116.00.00-00.00

Scheikundige nijverheid

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

117.00.00-00.00

Petroleumnijverheid en -handel

115,43 %

Percentage toe te passen op het basisuurloon

120.02.00-00.00

Vlasbereiding

+0,0372 EUR

Minimum- en effectieve uurlonen - vanaf de 1ste maandag van de maand

140.05.00-00.00

Verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten - Rijdend personeel

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

149.03.00-00.00

Edele metalen

+2,1 %

Minimum- en effectieve lonen

201.00.00-00.00

Zelfstandige kleinhandel

+2 %

Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum

+2 %

Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

202.01.00-00.00

Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven

+2 %

Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum

+2 %

Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

203.00.00-00.00

Bedienden uit de hardsteengroeven

+1 %

Minimum- en effectieve wedden

207.00.00-00.00

Bedienden uit de scheikundige nijverheid

+2 %

Minimum- en effectieve wedden

216.00.00-00.00

Notarisbedienden

+0,64 %

Minimum- en effectieve wedden

224.00.00-00.00

Bedienden van de non-ferro metalen

+2,1 %

Basiswedden, de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, evenals de baremieke wedden van toepassing in de ondernemingen

+2,1 %

Gewaarborgd minimumwedde

226.00.00-00.00

Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken

+1,4 %

Minimum- en effectieve wedden

306.00.00-00.00

Verzekeringswezen

+0,66277 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum

308.00.00-00.00

Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie

+0,66 %

Minimumbezoldigingen

309.00.00-00.00

Beursvennootschappen

+0,66277 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum

310.00.00-00.00

Banken

+0,66 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

312.00.00-00.00

Warenhuizen

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen