Loonaanpassingen op 1 oktober 2023

09/11/2023

  augustus 2023 september 2023 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 129.12 128.23 -0.89
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 128.82 127.52 -1.3
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 125.31 125.35  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. PC Paritaire comités Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik --- Toekenning van de kwartaalpremie (EJP)
105.00.00 Non-ferro metalen --- Toekenning van ecocheques
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +0.25 % Minimum- en effectieve lonen
111.01.00 en 111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Ambachtelijke en industriële ondernemingen --- Toekenning van ecocheques
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten --- Toekenning van ecocheques
120.00.00 Textielnijverheid en breiwerk +2 % Minimum- en effectieve lonen
120.03.00 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0.68 % Minimum- en effectieve lonen
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten +0.03 % Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid
133.00.00 Tabaksbedrijf +0.03 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel +4 % Minimum- en effectieve lonen
142.02.00 Terugwinning van lompen +2 % Minimum- en effectieve lonen
143.00.00 Zeevisserij +0.2159 % Minimum- en effectieve lonen
144.00.00 Landbouw - Vlas +0.25 % Minimum- en effectieve lonen 
148.00.00 Bont en kleinvel +0.25 % Minimum- en effectieve lonen
149.03.00 Edele metalen --- Verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid --- Toekenning van ecocheques
211.00.00 Petroleumnijverheid en -handel - Arbeiders ex-PC 117 125.35 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
214.00.00 Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk +2 % Minimum- en effectieve wedden
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +0.25 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen --- Toekenning van ecocheques
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 125.35 % Percentage toe te passen op het basisbarema
330.01.10 Psychiatrische verzorgingstehuizen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen  --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.20 Assistentiewoningen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1x/laatste kwartaal)
Assistentiewoningen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1x/laatste kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.40 Niet-geconventioneerde revalidatiecentra - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen  --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.50 Beschut wonen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
340.00.00 Orthopedische technologieën - Arbeiders +0.3 % Minimum- en effectieve lonen