Loonaanpassingen op 1 juni 2023

31/05/2023

  april 2023 mei 2023 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 126,82 127,30 +0,48
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 126,70 127,35 +0,65
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 124,79 124,63  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.03.00 Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant --- Toekenning van ecocheques
111.03.00 Ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren --- Toekenning van een vakantiepremie
112.00.00 Garagebedrijf --- Toekenning van ecocheques
126.00.00 Stoffering en houtbewerking --- Toekenning van ecocheques
140.01.01 Geregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel --- Toekenning van ecocheques
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel --- Toekenning van ecocheques
142.01.00 Terugwinning van metalen --- Toekenning van ecocheques
149.02.00 Koetswerk --- Toekenning van ecocheques
149.04.00 Metaalhandel --- Toekenning van ecocheques
200.00.00 Aanvullend paritair comité voor de bedienden --- Toekenning van ecocheques
Toekenning van een jaarlijkse premie
202.00.00 (met uitz. van PSC 202.01) Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren --- Toekenning van ecocheques
--- Toekenning van een jaarlijkse premie van 70 EUR
--- Toekenning van een jaarlijkse premie van 308,10 EUR
211.00.00 Petroleumnijverheid en -handel - Arbeiders ex-PC 117 124,63 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
306.00.00 Verzekeringswezen --- Toekenning van een recurrente jaarpremie
311.00.00 Grote kleinhandelszaken --- Toekenning van ecocheques
--- Toekenning van een jaarlijkse premie van 70 EUR
--- Toekenning van een jaarlijkse premie van 304,75 EUR
312.00.00 Warenhuizen --- Toekenning van ecocheques
--- Toekenning van een jaarlijkse premie van 70 EUR
--- Toekenning van een jaarlijkse premie van 310,85 EUR
315.01.00 Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector --- Toekenning van een jaarlijkse koopkrachtpremie
321.00.00 Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen --- Toekenning van ecocheques
Toekenning van een jaarlijkse premie
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 124,63 % Percentage toe te passen op het basisbarema
340.00.00 Orthopedische technologieën --- Toekenning van ecocheques
341.00.00 Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten --- Toekenning van ecocheques