Loonaanpassingen op 1 maart 2023

02/03/2023

 

januari 2023

februari 2023

Variatie

Index der consumptieprijzen (basis 2004)

127,84

126,95

 -0,89

Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993)

128

126,86

 -1,14

Viermaandelijks gemiddelde –  Gezondheidsindex

125,26

125

 

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie - index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.  Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als die weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S - Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.

Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden.  Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.

N° P.C.

Paritair Comité

Loonaanpassingen

Toepassingsbasis

107.00.00

Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

117.00.00

Petroleumnijverheid en -handel

125 %

Percentage toe te passen op het basisuurloon

203.00.00

Bedienden uit de hardsteengroeven

+1 %

Minimum- en effectieve wedden

216.00.00

Notarisbedienden

---

Toekenning van ecocheques

303.01.00

Filmproductie

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum

306.00.00

Verzekeringswezen

---

Toekenning van ecocheques

309.00.00

Beursvennootschappen

+0,4016 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum

310.00.00

Banken

+0,4 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

321.00.00

Groothandelaars - verdelers in geneesmiddelen

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

326.00.00

Gas- en elektriciteitsbedrijf

125 %

Percentage toe te passen op het barema

332.00.00

Sectoren bedoeld in het non-profit akkoord 2021-2024 van de Franse Gemeenshap

---

Toekenning van ecocheques