Loonaanpassingen op 1 mei 2023

24/05/2023

  maart 2023 april 2023 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 127,67 126,82 -0,85
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 127,80 126,70 -1,10
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 125,08 124,79  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
105.00.00 Non-ferro metalen +7,1 % Minimum- en effectieve lonen EN de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies EN gewaarborgd minimumloon EN bestaanszekerheidsvergoedingen
124.00.00 Bouwbedrijf -- Toekenning van ecocheques
211.00.00 Petroleumnijverheid en -handel - Arbeiders ex-PC 117 124,79 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
216.00.00 Notarisbedienden +1,92 % Minimum- en effectieve wedden
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen +7,1 % Basiswedden EN de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies EN de baremieke wedden van toepassing in de ondernemingen EN Gewaarborgd minimumwedde
309.00.00 Beursvennootschappen -0,168 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken -0,17 % Minimum bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 124,79 % Percentage toe te passen op het basisbarema
327.00.00 Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven -- Toekenning van ecocheques
Eenmalige premie in het kader van duurzaam werkgeverschap