2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 08/12/2005
Geldig vanaf: 01/07/2005
Geldig tot: 30/06/2007

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 22 september 2005 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten, betreffende een bijzondere vergoeding voor arbeiders in geval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken. Zij werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd onder het nr. 77017/CO/302

Commentaar

 

Deze CAO wijzigt  de vorige CAO van de 20 augustus 1999.

 

1. Voortaan mogen de deeltijdse arbeiders ook van de bestaanzekerheidsuitkering in geval van werkloosheid wegens economische oorzaken genieten.

 

2. De berekeningsregel van de bestaanzekerheidsuitkering wordt ook gewijzigd. Tot 30 juni 2005 was de bestaanzekerheidsuitkering gelijk aan 2,97€ voor elke niet gewerkte dag wegens economische oorzaken.

Vanaf 1 juli 2005, wordt de bestaanzekerheidsuitkering berekend in functie van het aantal uren die de werknemer normaal gezien had moeten presteren op de dag hij werkloos was wegens economische oorzaken.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
22/09/2005
Registratienr
77017
Geldig van
01/07/2005
Geldig tot
30/06/2007
Neerleggingsdatum
28/09/2005
Registratiedatum
18/11/2005
Onderwerp
vergoeding in geval van economische werkloosheid
BS Bericht van neerlegging
14/12/2005
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
16/02/2006
Gepubliceerd in het B.St. van
16/05/2006
Keywords
WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)

Historiek
01/01/2023 31/12/2024 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/01/2021 31/12/2022 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/07/2019 31/12/2020 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/01/2019 30/06/2019 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2018 31/12/2018 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2016 31/12/2017 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/07/2013 31/12/2015 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
28/06/2012 30/06/2013 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/07/2011 27/06/2012 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2011 30/06/2011 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/04/2010 31/12/2010 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/04/2008 31/03/2010 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2007 31/03/2008 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2005 30/06/2007 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/01/2005 30/06/2005 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2003 31/12/2004 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/01/2003 30/06/2003 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/04/2000 31/12/2002 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/04/1999 31/03/2000 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk