2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 13/02/2020
Geldig vanaf: 01/07/2019
Geldig tot: 31/12/2020

Uitkering: tijdelijke werkloosheid arbeiders.

Bedrag:

  • sectoraal (economisch): 0,5187 EUR/uur (110 eerste werkdagen) ! anciënniteit van 6 maanden;
  • wettelijk (economisch, technisch en slecht weer): 2 EUR/dag (vanaf de 111de dag).

Betaling: door de werkgever.

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 29 november 2019 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende een bijzondere vergoeding voor de arbeiders ingeval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken (nr. 156714/CO/302).

1. Uitkering

Bij volledig of gedeeltelijk gebrek aan werk wegens economische oorzaken, hebben de arbeiders recht op een bestaanszekerheidsuitkering.

2. Bedrag en duur

De bestaanszekerheidsuitkering bedraagt 0,5187 EUR per uur gedurende de eerste 110 dagen, te vermenigvuldigen met het aantal uren voorzien in het uurrooster van de werknemer op de dag dat hij werkloos is wegens economische oorzaken.

Wanneer de werknemer een anciënniteit van 6 maanden bereikt in dezelfde onderneming, in een ononderbroken periode van economische werkloosheid, dan vatten de eerste 110 dagen aan op de eerste dag van deze periode van gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

3. Toekenningsvoorwaarden

De werklieden recht op een bestaanszekerheidsuitkering wanneer zij voldoen aan de hiernavolgende voorwaarden:

  • gebonden zijn door een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst;
  • ten minste 6 maanden anciënniteit hebben in dezelfde onderneming op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst wordt geschorst bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

4. Betaling

De bestaanszekerheiduitkering is ten laste van de werkgever en dient betaald te worden op de eerste effectieve betaaldag van de lonen die volgt op de periode van gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

5. Wettelijke uitkering

Sinds 2012, heeft de werknemer recht op een supplement op de werkloosheidsuitkering. Het minimumbedrag van het supplement wordt bepaald op 2 EUR per dag waarop de arbeider niet heeft gewerkt wegens tijdelijke werkloosheid. De werkgever is ertoe gehouden dit supplement te betalen, tenzij de betaling daarvan door een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst ten laste wordt gelegd van het Fonds voor Bestaanszekerheid.

 

PC 302: De werkgever moet een aanvullende recht vergoeding van min. 2 EUR/dag werkloosheid betalen na de vergoedbare periode voorzien door de sector (vanaf de 111de dag)

6. Tabel

110 eerste dagen 0,5187 EUR/uur Economisch
Vanaf de 111de dag 2 EUR/dag Economisch, technisch en slecht weer

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
29/11/2019
Registratienr
156714
Geldig van
01/07/2019
Geldig tot
31/12/2020
Neerleggingsdatum
11/12/2019
Registratiedatum
04/02/2020
Onderwerp
Bijzondere vergoeding voor de arbeiders ingeval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken.
BS Bericht van neerlegging
17/02/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
09/04/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
22/05/2020
Keywords
WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)

Historiek
01/01/2023 31/12/2024 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/01/2021 31/12/2022 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/07/2019 31/12/2020 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/01/2019 30/06/2019 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2018 31/12/2018 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2016 31/12/2017 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/07/2013 31/12/2015 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
28/06/2012 30/06/2013 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/07/2011 27/06/2012 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/01/2011 30/06/2011 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/04/2010 31/12/2010 2002 20 Vergoeding ingeval van gebrek aan werk wegens economische redenen
01/04/2008 31/03/2010 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2007 31/03/2008 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2005 30/06/2007 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/01/2005 30/06/2005 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/07/2003 31/12/2004 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/01/2003 30/06/2003 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/04/2000 31/12/2002 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk
01/04/1999 31/03/2000 2002 20 Bestaanszekerheidsuitkering - gebrek aan werk