100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden
102 Paritair Comité voor het groefbedrijf
104 Paritair Comité voor de ijzernijverheid
105 Paritair Comité voor de non-ferro metalen
106 Paritair Comité voor het cementbedrijf
107 Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters
109 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf
110 Paritair Comité voor de textielverzorging
111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw
112 Paritair Comité voor het garagebedrijf
113 Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf
114 Paritair Comité voor de steenbakkerij
115 Paritair Comité voor het glasbedrijf
116 Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid
117 Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
118 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid
119 Paritair Comité voor de handel in voedingswaren
120 Paritair Comité voor de textielnijverheid
121 Paritair Comité voor de schoonmaak
124 Paritair Comité voor het bouwbedrijf
125 Paritair Comité voor de houtnijverheid
126 Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking
127 Paritair Comité voor de handel in brandstoffen
128 Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten
129 Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton
130 Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf
132 Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken
133 Paritair Comité voor het tabaksbedrijf
136 Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking
139 Paritair Comité voor de binnenscheepvaart
140 Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek
142 Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht
143 Paritair Comité voor de zeevisserij
144 Paritair Comité voor de landbouw
145 Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf
146 Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf
148 Paritair Comité voor het bont en kleinvel
149 Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn
152 Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs
200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden
201 Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel
202 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
203 Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven
204 Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast
207 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid
209 Paritair Comité voor bedienden der metaalfabrikatennijverheid
210 Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid
211 Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
214 Paritair Comité voor bedienden van de textielnijverheid
215 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf
216 Paritair Comité voor de notarisbedienden
217 Paritair Comité voor de casinobedienden
219 Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing
220 Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid
221 Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid
222 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking
223 Nationaal Paritair Comité voor de sport
224 Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen
225 Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs
226 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek
227 Paritair Comité voor de audiovisuele sector
300 Nationale Arbeidsraad
301 Paritair Comité voor het havenbedrijf
302 Paritair Comité voor het hotelbedrijf
303 Paritair Comité voor het filmbedrijf
304 Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf
306 Paritair Comité voor het verzekeringswezen
307 Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen
308 Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie
309 Paritair Comité voor de beursvennootschappen
310 Paritair Comité voor de banken
311 Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken
312 Paritair Comité voor de warenhuizen
313 Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten
314 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen
315 Paritair Comité voor de handelsluchtvaart
316 Paritair Comité voor de koopvaardij
317 Paritair Comité voor de bewakings- en / of toezichtsdiensten
318 Paritair Comité voor de dienst voor gezins- en bejaardenhulp
319 Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten
320 Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen
321 Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen
322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren
323 Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden
324 Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel
325 Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen
326 Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
327 Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven
328 Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer
329 Paritair Comité voor de socio-culturele sector
330 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
331 Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
332 Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector
333 Paritair Comité voor de toeristische attracties
334 Paritair Comité voor de openbare loterijen
335 Paritair Comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen
336 Paritair Comité voor de vrije beroepen
337 Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector
338 Paritair Comité voor de maritieme en watergebonden activiteiten
339 Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting
340 Paritair comité voor de orthopedische technologieën
341 Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten