Loonaanpassingen op 1 februari 2007

28.02.2011

December 2006 Januari 2007 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 105,15 105,20 +0,05
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 104,68 104,92 +0,24
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 104,49 104,63

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
 102.06.00 Grint- en zandexploitaties +2 % Minimum- en effectieve lonen
Witzandexploitaties +0,2332 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 7/05/2007
112.00.00 Garagebedrijf +1,92 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 104,63 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
140.01.00 Openbare autobusdiensten - garagepersoneel +1,92 % Minimum- en effectieve lonen
140.02.00 Bijzondere autobusdiensten
rijdend personeel  +2 %  Minimum- en effectieve lonen
garagepersoneel +1,92 % Minimum- en effectieve lonen
140.03.00 Autocarondernemingen - garagepersoneel +1,92 % Minimum- en effectieve lonen
140.04.00 Goederenvervoer ten lande voor rekening van derden
rijdend en niet-rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum vanaf de 1ste dag van de betaalperiode volgend op publicatie in het B.S. van het indexcijfer van de consumptieprijzen
garage personeel --- Jaarlijks optrekking van het loon tot op het niveau van het P.C. 112 (Garagebedrijf)
+1,92 % Effectieve lonen
140.05.00 Verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten - garagepersoneel +1,92 % Minimum- en effectieve lonen
140.08.00 Afhandeling op luchthavens +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum vanaf de 1ste dag van de betaalperiode volgend op publicatie in het B.S. van het indexcijfer van de consumptieprijzen
140.09.00 Goederenbehandeling voor rekening van derden
rijdend en niet-rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum vanaf de 1ste dag van de betaalperiode volgend op publicatie in het B.S. van het indexcijfer van de consumptieprijzen
garagepersoneel --- Jaarlijks optrekking van het loon tot op het niveau van het P.C. 112 (Garagebedrijf)
+1,92 % Effectieve lonen
149.02.00 Koetswerk +1,92 % Minimum- en effectieve lonen
149.04.00 Metaalhandel +1,92 % Minimum- en effectieve lonen