Loonaanpassingen op 1 juni 2007

10.07.2007

April 2007 Mei 2007 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 106,26 106,13 -0,13
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 105,58 105,34 -0,24
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 105,30 105,40

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +0,05 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 13/03/2007
110.00.00 Textielverzorging  +0,10 EUR  Minimum- en effectieve lonen - CAO 2007-2008 
116.00.00 Scheikundige nijverheid +2 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 105,4 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
124.00.00 Bouw  +0,05 EUR  Minimum- en effectieve lonen - Sectoraal akkoord 2007-2008
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
207.00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid +2 % Minimum- en effectieve wedden
301.00.00 Havenbedrijf +1,6 % Basisminimumlonen (arbeiders) vanaf de morgenshift van de 7e dag na datum van bekendmaking v/h indexcijfer in het BS
 303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen +0,03 EUR  Minimum- en effectieve lonen van de arbeiders - CAO van 27/06/2007
+4,94 EUR Minimum- en effectieve wedden van de bedienden - CAO van 27/06/2007
317.00.00 Bewakings- en / of toezichtsdiensten   +0,14 EUR Minimum- en effectieve lonen van de arbeiders - Protocolakkoord van 02/05/2007
+22,45 EUR Minimum- en effectieve wedden van de bedienden - Protocolakkoord van 02/05/2007