Loonaanpassingen op 1 september 2007

25.10.2007

Juli 2007 Augustus 2007 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 106,57 106,44 -0,13
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 105,70 105,67 -0,03
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 105,48 105,50

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten +0,7 % Basis- en effectieve uurlonen indien ten laatste op 15/08/2007 geen overeenkomst over een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de besteding van de enveloppe - Nationaal akkoord 2007-2008
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 105,5 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
119.00.00 Handel in voedingswaren +0,6 % Minimum- en effective lonen - Protokolakkoord van 13/07/2007
120.03.00 Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0,03 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 07/06/2007
142.02.00 Terugwinning van lompen +0,05 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 12/06/2007
142.04.00 Terugwinning van allerlei producten +0,08 EUR Minimum- en effectieve lonen - Nationaal akkoord 2007-2008 van 12/06/2007
148.03.00 Industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk  +0,05 EUR  Minimum en effectieve uurlonen (40 u) - CAO 14/05/2007 
202.00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren +12 EUR (pro rata voor deeltijdse werknemers) Minimum- en effectieve wedden - CAO van 03/07/2007
+12 EUR Gemiddeld minimum maandinkomen - CAO van 03/07/2007
216.00.00 Notarisbedienden +0,44 % Minimum- en effectieve wedden
219.00.00 Erkende controleorganismen --- Nieuwe minimumwedden - CAO van 18/09/2007
306.00.00 Verzekeringswezen +0,13288 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,13 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,13287 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,13 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
311.00.00 Grote kleinhandelszaken +0,0791 EUR Minimum- en effectieve lonen van de arbeiders - CAO van 03/07/2007
+12 EUR (pro rata voor deeltijdse werknemers) Minimum- en effectieve wedden van de bedienden - CAO van 03/07/2007
+12 EUR Gemiddeld minimum maandinkomen - CAO van 03/07/2007
312.00.00 Warenhuizen +0,0791 EUR Minimum- en effectieve lonen van de arbeiders - CAO van 03/07/2007
+12 EUR (pro rata voor deeltijdse werknemers) Minimum- en effectieve wedden van de bedienden - CAO van 03/07/2007
320.00.00 Begrafenisondernemingen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen - Protocol akkoord van 26/06/2007