Loonaanpassingen op 1 mei 2007

18.07.2008

Maart 2007 April 2007 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 105,78 106,26 +0,48
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 105,23 105,58 +0,35
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 105,07 105,30

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Ploegenpremies (niet voor de uurlonen)
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
 102.06.00 Bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant  +0,15 EUR  Minimum- en effectieve lonen - CAO 11/04/2007 
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen en premies
104.00.00 IJzernijverheid --- Nieuw gewaarborgd minimummaandloon - CAO van 11/12/2007
105.00.00 Non-ferro metalen +2 % Basisuurlonen, de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, en de baremieke lonen EN Gewaarborgd minimumloon
106.02.00 Betonindustrie +0,13 EUR Minimum- en effectieve lonen - Protocolakkoord van 24/04/2007
107.00.00 Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters +2 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
 115.03.00  Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen +0,5 %  Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies - CAO 24/04/2007 
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 105,3 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
140.05.00 Verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten - Rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen
142.03.00  Terugwinning van papier +2 % Minimum- en effectieve lonen
149.03.00 Edele metalen +2 % Minimum- en effectieve lonen
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel +2 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum EN Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
202.01.00 Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven +2 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum EN Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
216.00.00 Notarisbedienden +0,59 % Minimum- en effectieve wedden
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen +2 % Basiswedden, de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, evenals de baremieke wedden van toepassing in de ondernemingen EN Gewaarborgd minimumwedde
306.00.00 Verzekeringswezen +0,37175 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,37 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,37174 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,37 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
312.00.00 Warenhuizen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen