Loonaanpassingen op 1 december 2011

19.03.2012

Oktober 2011 November 2011 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 118,49 118,96 +0,47
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 116,96 117,40 +0,44
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 116,70 116,90

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen --- Toekenning van cadeaucheque
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen --- Toekenning van de premie voor het feest van Sinte Barbara
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant --- Provincie Luik : Premie voor het feest van Sinte Barbara van 17,35 EUR
Provincie Luik uitgezonderd : Geschenkcheque van 24,79 EUR voor het feest van Sinterklaas
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen --- Toekenning van de premie voor het feest van Sinte Barbara
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.09.00 Groefbedrijf - Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk --- Toekenning van geschenkcheque van 24,79 EUR voor het feest van Sinte Barbara
Toekenning van anciënniteitspremie
112.00.00 Garagebedrijf --- Toekenning van ecocheques
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 116,9 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
119.00.00 Handel in voedingswaren --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 106,33 EUR
120.01.00 Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers --- Toekenning van ecocheques
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen vanaf de 1ste maandag van de maand
120.03.00 Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen --- Toekenning van geschenkcheque
126.00.00 Stoffering en houtbewerking --- Toekenning van ecocheques
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken --- Toekenning van de eenmalige premie
140.01.01 Geregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques

Geregeld vervoer - Rijdend personeel (SRWT)

 

--- Toekenning van cadeaucheque voor het feest van Sinterklaas
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel --- Toekenning van cadeaucheque
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.02.00 Taxiondernemingen en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur --- Toekenning van cadeaucheque
140.08.00 Afhandeling op luchthavens --- Toekenning van ecocheques of cadeaucheque
142.01.00 Terugwinning van metalen --- Toekenning van ecocheques
144.00.00 Landbouw --- Toekenning van ecocheques
145.00.00 Tuinbouwbedrijf --- Toekenning van ecocheques
149.02.00 Koetswerk --- Toekenning van ecocheques
149.04.00 Edele metalen --- Toekenning van ecocheques
202.00.00 (202.01 uitgezonderd) Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven --- Toekenning van een cadeaucheque (onder voorbehoud)
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken --- Toekenning van ecocheques
302.00.00 Hotelbedrijf --- Toekenning van ecocheques
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen --- Toekenning van ecocheques
Toekenning van koopkrachtpremie van 180 EUR
306.00.00 Verzekeringswezen --- Toekenning van ecocheques
Toekenning van recurrente sectorpremie van 150 EUR
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie --- Toekenning van ecocheques
309.00.00 Beursvennootschappen --- Toekenning van ecocheques
310.00.00 Banken --- Toekenning van recurrente premie van 148,74 EUR
Toekenning van ecocheques
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten - Administratieve en operationele bedienden --- Toekenning van forfaitaire premie
Bewakings- en/of toezichtsdiensten - Waardevervoer

+ 0,30 EUR (arbeiders)

+ 48,10 EUR (bedienden)

Minimum lonen - CAO 10/11/2011
319.02.00 Inrichtingen en diensten van de jeugdzorg - Franse Gemeenschap --- Toekenning van een uitzonderlijke premie
Gespecialiseerde onthaaldiensten voor jonge kinderen - Franse Gemeenschap --- Toekenning van een uitzonderlijke premie
Opvoedings- en huisvestings inrichtingen en -diensten gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie (CoCoF) --- Toekenning van ecocheques
324.00.00 Diamantnijverheid en -handel --- Toekenning van cadeaucheque
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 116,9 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
329.02.00 Socio-professionele invoegorganismen erkend door de Franse gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest --- Toekenning van ecocheques
Socio-culturele sector die afhangt van de Franse Gemeenschap --- Toekenning van een uitzonderlijke premie
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/kwartaal 4)
330.01.20 Service-flats --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR
--- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorginstehuizen en dagverzorgingscentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/kwartaal 4)
330.01.30 Thuisverpleging --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/kwartaal 4)
330.01.40 Autonome revalidatiecentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/kwartaal 4)
330.01.55 Diensten voor het bloed van het Rode Kruis van Belgie --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/kwartaal 4)
330.04.00 Overige diensten en instellingen, exclusief de inrichtingen voor tandprothesen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/kwartaal 4)

332.00.00

332.00.20

Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheissector gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie en die vermeld worden in het besluit 2011/713 van het college van de Gemeenschapscommissie --- Toekenning van ecocheques
332.00.10 Kinderopvang FR --- Toekenning van uitzonderlijke premie
332.00.20 - Aide aux détenus
- Promotion de la Santé à l'école
- Equipes SOS Enfants
--- Toekenning van uitzonderlijke premie