Loonaanpassingen op 1 februari 2011

02.05.2012

December 2010 Januari 2011 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 115,00 115,66 +0,66
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 113,84 114,38 +0,54
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 113,54 113,81

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.06.00 Witzandexploitaties +0,02 EUR Minimum- en effectieve lonen (CAO 27/09/2011)
112.00.00 Garagebedrijf +2,6 % Minimum- en effectieve lonen en vergoedingen bij stand-by regeling
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 113,81 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen vanaf de 1ste maandag van de maand
139.00.00 Binnenscheepvaart +2 % Minimum- en effectieve lonen (behalve voor de sleepdiensten en voor de ondernemingen die schepen assisteren op toegangswegen naar en van de havens)
140.01.01 Geregeld vervoer - Garagepersoneel +2,6 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Garagepersoneel +2,6 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel +2,6 % Minimum- en effectieve lonen
140.02.00 Ondernemingen van taxi's - Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs +2 % Minimum- en effectieve lonen en ARAB-vergoeding van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs
140.03.00 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden - Garagepersoneel --- Jaarlijkse optrekking van het loon tot op het niveau van het PC 112 (garagebedrijf)
+2,6 % Effectieve lonen
140.05.00 Verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten - garagepersoneel +2,6 % Minimum- en effectieve lonen
142.03.00 Terugwinning van papier +2 % Minimum- en effectieve lonen
149.02.00 Koetswerk +2,6 % Minimum- en effectieve lonen
149.03.00 Edele metalen +2,6 % Minimum- en effectieve lonen
149.04.00 Metaalhandel +2,6 % Minimum- en effectieve lonen en vergoedingen bij stand-by regeling
202.00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (behalve PSC 202.01) +1 % Minimum- en effectieve wedden EN Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 113,81 % Percentage toe te passen op het basisuurloon