Loonaanpassingen op 1 april 2011

31.03.2011

Februari 2011 Maart 2011 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 116,33 116,91 +0,58
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 115,05 115,39 +0,34
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 114,21 114,67

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.03.00 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen
106.02.00 Betonindustrie +2 % Minimum- en effectieve lonen
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +1,23 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 114,67 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.09.00 Groentenijverheid --- Nieuwe beroepsclassificatie en nieuwe minimumlonen - CAO van 10/01/2011
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen vanaf de 1ste maandag van de maand
120.03.00 Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +1 % Minimum- en effectieve lonen
124.00.00 Bouwbedrijf +0,69331 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoeding voor kost en huisvesting en van de studentenbarema
125.01.00 Bosontginningen +0,69 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,69 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,69 % Minimum- en effectieve lonen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +1,12 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en aanvullende vergoeding brugpensioen
127.00.00 Handel in brandstoffen --- Aanpassing van de forfaitaire verblijfsvergoeding
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,79 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,79 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,79 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,79 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,79 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
130.00.00 Drukkerij- en grafische kunstbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum vanaf de 2de maandag van de maand
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +1,25 % Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding
133.01.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen +0,79 % Minimum- en effectieve lonen
133.02.00 Rook-, pruim- en snuiftabak +0,79 % Minimum- en effectieve lonen
143.00.00 Zeevisserij +1,5138 % Minimum- en effectieve lonen
146.00.00 Bosbouwbedrijf +1,12 % Minimum- en effectieve lonen
148.03.00 Industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum Vanaf de 1e dag van de betaalperiode
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +1,23 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
219.00.00 Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing +2,77 % Minimum- en effectieve wedden
303.01.00 Filmproductie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, vergoeding voor nachtarbeid en vergoeding voor arbeidskledij
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
320.00.00 Begrafenisondernemingen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
321.00.00 Groothandelaars - verdelers in geneesmiddelen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 114,67 % Percentage toe te passen op het basisuurloon