Loonaanpassingen op 1 november 2011

18.04.2012

September 2011 Oktober 2011 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 118,31 118,49 +0,18
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 116,73 116,96 +0,23
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 116,57 116,70

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen --- Toekenning van de premie van de patroonheilige
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.03.00 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant --- Toekenning van geschenkcheque van 35 EUR
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
106.02.00 Betonindustrie +2 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 116,7 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
140.05.00 Verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten --- Verwijderingsvergoeding en verblijfsvergoeding
148.03.00 Industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum Vanaf de 1e dag van de betaalperiode
149.01.00 Elektriciens: installatie en distributie --- Toekenning van ecocheques
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven --- Toekenning van de premie van de patroonheilige
303.01.00 Filmproductie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, vergoeding voor nachtarbeid vergoeding voor arbeidskledij en maandelijkse sectoreigen premie
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,27 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,275 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,27 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
320.00.00 Begrafenisondernemingen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
321.00.00 Groothandelaars - verdelers in geneesmiddelen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 116,7 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/kwartaal)
330.01.20 Service-flats --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR
--- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorginstehuizen en dagverzorgingscentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/kwartaal)
330.01.30 Thuisverpleging --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/kwartaal)
330.01.40 Autonome revalidatiecentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/kwartaal)
330.01.55 Diensten voor het bloed van het Rode Kruis van Belgie --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/kwartaal)
330.04.00 Overige diensten en instellingen, exclusief de inrichtingen voor tandprothesen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/kwartaal)