Loonaanpassingen op 1 april 2021

19/07/2021

  maart 2021 februari 2021 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 110.51 110.21 0.30
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 110.56 110.39 0.17
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 108.09 107.93  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. P.C. Paritaire comités Loonaanpassingen Toepassingsbasis
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +0.01 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 108.09 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.03.00 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0.56 % Minimum- en effectieve lonen
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten +0.05 % Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid
133.00.00 Tabaksbedrijf +0.06 % Minimum- en effectieve lonen
140.00.00

Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs

+2% Minimum- en effectieve lonen en de ARAB-vergoeding (Chauffeurs).
143.00.00 Zeevisserij +0.2225 % Minimum- en effectieve lonen
Pakhuizen --- Toekenning van een jaarlijkse premie van 150 EUR
144.00.00 Landbouw - Vlasteelt +0.01 % Minimum- en effectieve lonen
148.00.00 Bont en kleinvel +0.01 % Minimum- en effectieve lonen
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel --- Toekenning van een jaarlijkse premie (premie of ecocheques)
202.01.00 Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven --- Toekenning van een jaarlijkse premie (premie of ecocheques)
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +0.01 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
216.00.00 Notarisbedienden --- Toekenning van een jaarlijkse premie
219.00.00 Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing +0.56 % Minimum- en effectieve wedden
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 108.09 % Percentage toe te passen op het basisbarema
331.00.10 Vergunde kinderopvang - Trap 2B --- Verhoging tot op het niveau van fase 5
340.00.00 Orthopedische technologieen - Arbeiders +0.1 % Minimum- en effectieve lonen