Loonaanpassingen op 1 juni 2021

28/05/2021

  april 2021 mei 2021 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 110,88 111,05 +0,17
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 110,93 110,99 +0,06
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 108,35 108,50  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Minimum- en effectieve lonen.
102.03.00 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen en kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant --- Toekenning van ecocheques.
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant - Provincie Luik +1 % Minimum- en effectieve lonen, en ploegenpremies.
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant - Rest van het land +1 % Minimum- en effectieve lonen.
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen en aanvullende vergoeding SWT
111.03.00 Ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren --- Toekenning van een vakantiepremie.
112.00.00 Garagebedrijf --- Toekenning van ecocheques.
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen.
116.00.00 Scheikundige nijverheid (nationaal minimum) +2 % Minimum- en effectieve lonen, en ploegenpremies.
116.00.00 Kunststofverwerkende nijverheid - Provincie West-Vlaanderen +2 % Minimum- en effectieve lonen, en ploegenpremies.
116.00.00 Kunststofverwerkende nijverheid - Provincie Limburg +2 % Minimum- en effectieve lonen, en ploegenpremies.
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 108,50 % Percentage toe te passen op het basisuurloon.
126.00.00 Stoffering en houtbewerking --- Toekenning van ecocheques.
140.01.01 Geregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques.
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques.
Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel --- Toekenning van ecocheques.
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques.
Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel --- Toekenning van ecocheques.
142.01.00 Terugwinning van metalen --- Toekenning van ecocheques.
149.02.00 Koetswerk --- Toekenning van ecocheques.
149.04.00 Metaalhandel --- Toekenning van ecocheques.
200.00.00 Aanvullend paritair comité voor de bedienden --- Toekenning van ecocheques.
Toekenning van een jaarlijkse premie.
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel +2 % Minimum- en effectieve wedden, en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen.
202.00.00 (202.01.00 uitgezonderd) Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren --- Toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006.
Toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016.
Toekenning van ecocheques.
202.01.00 Middelgrote levensmiddelenbedrijven +2 % Minimum- en effectieve wedden, en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen.
207.00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid +2 % Minimum- en effectieve wedden van de bedienden waarvan de functies zijn opgenomen in de classificatie der functies.
207.00.00 Bedienden van de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen +2 % Minimum- en effectieve wedden van de bedienden waarvan de functies zijn opgenomen in de classificatie der functies.
306.00.00 Verzekeringswezen --- Toekenning van een recurrente jaarpremie.
309.00.00 Beursvennootschappen --- Toekenning van ecocheques.
311.00.00 Grote kleinhandelszaken --- Toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006.
Toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016.
Toekenning van ecocheques.
312.00.00 Warenhuizen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen en bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016.
312.00.00 Warenhuizen --- Toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006.
Toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016.
Toekenning van ecocheques.
315.01.00 Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector --- Toekenning van een jaarlijkse koopkrachtpremie.
321.00.00 Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen --- Toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016.
Toekenning van ecocheques.
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 108,50 % Percentage toe te passen op het basisbarema.
340.00.00 Orthopedishe technologieën --- Toekenning van ecocheques.
341.00.00 Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten --- Toekenning van ecocheques.