Loonaanpassingen op 1 februari 2021

 

 

December 2020

Januari 2021

Variatie

Index der consumptieprijzen (basis 2013)

109,49

109,97

+0,48

Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993)

109,88

110,35

+0,47

Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex

107,72

107,86

 

 

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C.

Paritaire comité

Loonaanpassingen

Toepassingsbasis

112.00.00

Garagebedrijf

+0,77 %

Minimum- en effectieve lonen EN vergoedingen bij stand-by regeling

117.00.00

Petroleumnijverheid en -handel

107,86 %

Percentage toe te passen op het basisuurloon

140.01.01

Geregeld vervoer - Garagepersoneel

+0,77 %

Minimum- en effectieve lonen

140.01.02

Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Garagepersoneel

+0,77 %

Minimum- en effectieve lonen

140.01.03

Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel

+0,77 %

Minimum- en effectieve lonen

140.05.00

Verhuizing - Garagepersoneel

+0,77 %

Minimum- en effectieve lonen

149.02.00

Koetswerk

+0,77 %

Minimum- en effectieve lonen

149.03.00

Edele metalen

+0,77 %

Minimum- en effectieve lonen

149.04.00

Metaalhandel

+0,77 %

Minimum- en effectieve lonen EN vergoedingen bij stand-by regeling

223.00.00

Nationaal Paritair Comité voor de sport - Betaalde voetbaltrainer

---

Toekenning van de jaarlijkse premie

326.00.00

Gas- en elektriciteitsbedrijf

107,86 %

Percentage toe te passen op het barema