Loonaanpassingen op 1 december 2021

10/02/2022

  oktober 2021 november 2021 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 114.20 115.63 +1.43
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 113.94 115.20 +1.26
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 110.53 111.27  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. PC Paritaire comités Loonaanpassingen Toepassingsbasis
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden +0,4 % Minimumuurlonen en de effectieve uurlonen - Ontwerp sectoraal ackkoord 2021 - 2022
--- Toekenning van een jaarlijkse premie
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +0,08 EUR Minimum- en effectieve lonen - Protokolakkoord 2021-2022
+1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
--- Toekenning van een premie voor het feest van Sinte Barbara
102.03.00 Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +0,08 EUR (40 u/week) Baremieke lonen en effectieve lonen - CAO 17/12/2021
+1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
--- Toekenning van een eenmalige premie van 145 EUR
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant  +0,08 EUR Minimum- en effectieve lonen - Protokolakkoord 2021-2022
+1 % Minimum- en effectieve lonen
Provincie Luik --- Toekenning van een premie voor het feest van Sinte Barbara van 17,35 EUR
Provincie Luik uitgezonderd --- Toekenning van een geschenkcheque van 24,79 EUR voor het feest van Sinterklaas
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies
--- Toekenning van een premie voor het feest van Sinte-Barbara
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen EN aanvullende vergoeding SWT
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies EN bijkomende uitkering in geval van tijdelijke werkloosheid
+0,08 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 14/12/2021
--- Toekenning van een inhaalpremie van 125 EUR
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
--- Toekenning van een premie voor Sinte Barbara
102.11.00 Bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
106.02.00 Betonindustrie +2 % Minimum- en effectieve lonen
112.00.00 Garagebedrijf --- Toekenning van ecocheques
114.00.00 Steenbakkerij Twee keer +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
116.00.00 Scheikundige nijverheid - Nationaal + 0,10 EUR Minimum uurlonen - Nationaal Akkoord 2021-2022
Scheikundige nijverheid - Nationaal +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
Kunststofverwerkende nijverheid - Provincie West-Vlaanderen +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
Kunststofverwerkende nijverheid - Provincie Limburg +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 111,27 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.00.00 Voedingsnijverheid --- Toekenning van een jaarlijkse premie - Sectoraal akkoord 2017-2018
118.06.02 Suikernijverheid en bijproducten - Kandijfabrieken --- Toekenning van een dienstjarenpremie
119.00.00 Handel in voedingswaren --- Toekenning van een eenmalige premie van 130 EUR
--- Toekenning van de jaarlijkse premie van december van 112,20 EUR
120.03.00 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen --- Toekenning van een cadeaucheque  
124.00.00 Bouwbedrijf + 0,4 % Minimum- en effectieve lonen - Sectoraal akkoord 2021-2022

125.00.01

125.00.02

125.00.03

Houtnijverheid

+ 0,4 % Minimum- en effectieve lonen, met een minimum van 0,06 EUR (in stelsel 38u/week). De verhoging  geldt ook voor de vaste premies - Sectoraal akkoord 2021-2022
126.00.00 Stoffering en houtbewerking (Arbeiders) + 0,4% Minimum- en effectieve lonen - Sectoraal akkoord 2021-2022
126.00.01 Stoffering en houtbewerking (Bedienden) +0,4% Minimum- en effectieve wedden - Sectoraal akkoord 2021-2022 (of gelijkwaardig voordeel)
- Toekenning van een tijdelijke jaarpremie in aanloop naar een aanvullend pensioen
130.00.00 Drukkerij- en grafische kunstbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken --- Toekenning ecocheques, maaltijdcheques of cadeaucheques
140.01.01 Geregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel --- Toekenning van een geschenkcheque
140.01.03 Ongeregeld verover- Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.03.00 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden - Niet-rijdend personeel met inbegrip van het garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
Aan de arbeiders die op 31 december 2021 ononderbroken 6 maanden loon genieten in de onderneming, toekenning van een eenmalige geschenk in speciën of in de vorm van geschenkencheques van 40 EUR ter gelegenheid van Nieuwjaar.
140.04.00 Grondafhandeling op luchthavens --- Toekenning van ecocheques of geschenkcheque
Toekenning eenmalige ecocheque van 50 EUR (of gelijkwaardig voordeel). Uitbetaling ten laatste op 15.12.2021.
140.05.00 Verhuizing - Rijdend personeel +3,219 % Minimum- en effectieve lonen
142.01.00 Terugwinning van metalen --- Toekenning van ecocheques
144.00.00 Landbouw
 
--- Toekenning van ecocheques
145.00.00 Tuinbouwbedrijf
 
---- Toekenning van ecocheques
146.00.00

Bosbouwbedrijf

+0,4%  Minimum en effectieve lonen- Sectoraal akkoord 2021-2022
149.01.00

De elektriciens : installatie en distributie

+ 0,4 % Minimum en effectieve lonen- Nationaal akkoord 2021-2022
149.02.00 Koetswerk --- Toekenning van ecocheques
200.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden + 0,4 % Minimum- en effectieve wedden - Protocolakkoord 2021-20211 (of gelijkwaardig voordeel)
--- Toekenning van een tijdelijke jaarpremie in aanloop naar een aanvullend pensioen
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel  +2 % Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
--- Toekenning van een eenmalige premie van 56 EUR
202.00.00

Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

(PSC 202.01 uitgezonderd)

+1 % Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
--- Toekenning van een jaarlijkse premie van december
--- Toekenning van een eenmalige premie van 70 EUR
202.01.00 Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven +2 % Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
--- Toekenning van een eenmalige premie van 56 EUR
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
--- Toekenning van een geschenkcheque
207.00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid +2 % Minimum- en effectieve wedden van de bedienden waarvan de functies zijn opgenomen in de classificatie der functies
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek --- Toekenning van ecocheques
+0,4% Minimum- en effectieve wedden - Sectoraal akkoord 2021-2022
227.00.00 Audiovisuele sector --- Toekenning van een jaarlijkse premie
301.00.00 Havenbedrijf +1,6 % Basisminimumlonen (arbeiders) vanaf de morgenshift van de 7e dag na datum van bekendmaking v/h indexcijfer in het BS
302.00.00 Hotelbedrijf --- Toekenning van ecocheques
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN vergoeding voor nachtarbeid EN vergoeding voor arbeidskledij EN maandelijkse sectoreigen premie
--- Toekenning van een koopkrachtpremie
--- Toekenning van ecocheques
--- Toekenning van een anciënniteitspremie van de arbeiders
306.00.00 Verzekeringswezen --- Toekenning van een recurrente sectorpremie van 150 EUR
307.00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen --- Toekenning van ecocheques
310.00.00 Banken --- Toekenning van een recurrente premie van 148,74 EUR
311.00.00 Grote kleinhandelszaken --- Toekenning van een eenmalige premie van 70 EUR
312.00.00 Warenhuizen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
--- Toekenning van een eenmalige premie van 70 EUR
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten --- Toekenning van jaarlijkse premies (betaling van de 2de helft)
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen + arbeidsgereedschap
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten - Administratieve en operationele bedienden --- Toekenning van een forfaitaire premie
319.02.00 Instellingen en diensten van de "Aide à la jeunesse" --- Toekenning van ecocheques
320.00.00 Begrafenisondernemingen  + 0,4% Minimum- en effectieve bezoldigingen - Akkoord 2021-2022
324.00.00 Diamantsnijverheid en -handel +0,4% Minimum- en effectieve bezoldigingen - Protocolakkoord 2021-2022
--- Toekenning van een cadeaucheque
325.00.00 Openbare kredietsinstellingen --- Toekenning van ecocheques
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 111,27 % Percentage toe te passen op het barema
327.02.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie --- Toekenning van een uitzonderlijke premie
327.03.00 Beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap --- Toekenning van een geschenkcheque
Waalse Gewest - Kaderfuncties +90,56 EUR Minimum- en effectieve wedden - Akkoord 2021-2024
Waalse Gewest - Productiepersoneel +0,55 EUR Minimum- en effectieve lonen - Akkoord 2021-2024
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van een attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.20 Assistentiewoningen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van een jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1x/laatste kwartaal)
Assistentiewoningen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van een jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1x/laatste kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van een attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.30 Thuisverpleging --- Toekenning van een attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.40 Autonome revalidatiecentra - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van een attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.50 Wijkgezondheidscentra --- Toekenning van een attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
Diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België --- Toekenning van een attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
Initiatieven voor beschut wonen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van een attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.04.00 Medisch-pediatrische centra --- Toekenning van een attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
332.00.20 Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector - Ambulante zorg --- Toekenning van een uitzonderlijke premie van 49 EUR
333.00.00 Toeristische attracties --- Toekenning van een jaarlijkse premie
Ondernemingen met 50 werknemers of meer: verlenging voor onbepaalde duur van de toegekende voordelen van de onderhandelingsenveloppe van 250 EUR.