190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 22/03/2020
Geldig vanaf: 01/01/2017
Geldig tot: 31/12/2018

Bijdrage:

  • 0,12% voor 2017
  • 0,15% voor 2018

Geïnd door: sociaal fonds.

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 27 maart 2018 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen (nr. 145859/CO/311).

1. Bijdragen

  • 2017: 0,12% van de loonmassa (4 x 3de kwartaal 2016).

De werkgevers laten aan het Sociaal fonds, vóór 1 januari 2017 een kopie van de aangifte aan de RSZ voor het derde trimester 2016 geworden. Deze aangifte dient als basis voor de berekening van het bedrag van de verschuldigde bijdrage. Het sociaal Fonds houdt zich het recht voor om informatie bij de RSZ op te vragen.

  • 2018: 0,15% van de loonmassa (4 x 3de kwartaal 2017).

De werkgevers laten aan het Sociaal fonds, vóór 1 januari 2018 een kopie van de aangifte aan de RSZ voor het derde trimester 2017 geworden. Deze aangifte dient als basis voor de berekening van het bedrag van de verschuldigde bijdrage. Het sociaal Fonds houdt zich het recht voor om informatie bij de RSZ op te vragen.

2. Tussenkomsten

  • Risicogroepen.
  • Toeslag tijdskrediet, toelage definitieve arbeidsongeschiktheid, vervanging in het kader van SWT, tussenkomst kost kinderopvang, aanwervingspremie jongeren - 26 jaar in risicogroepen: zie hoofdstuk 20.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
27/03/2018
Registratienr
145859
Geldig van
01/01/2017
Geldig tot
31/12/2018
Neerleggingsdatum
03/04/2018
Registratiedatum
17/04/2018
Onderwerp
tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen
BS Bericht van neerlegging
25/04/2018
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
05/02/2019
Gepubliceerd in het B.St. van
20/02/2019
Keywords
ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS), TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, AANWERVING, RISICOGROEPEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/01/2021 31/12/2022 190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen
01/01/2019 31/12/2020 190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen
01/01/2017 31/12/2018 190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen
01/01/2017 31/12/2016 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2015 31/12/2016 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2015 31/12/2014 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2013 31/12/2014 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2011 31/12/2012 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2011 31/12/2010 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2009 31/12/2010 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2007 31/12/2008 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2005 31/12/2006 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2003 31/12/2004 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2002 31/12/2002 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/1999 31/12/2001 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven