190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 23/03/2020
Geldig vanaf: 01/01/2019
Geldig tot: 31/12/2020

Bijdrage:

  • 0,12 % voor 2019
  • 0,14 % voor 2020

Geïnd door: Sociaal fonds.

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 12 februari 2020 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen (nr. 157697/CO/311).

1. Bijdragen

  • 2019: 0,12 % van de loonmassa (4 x 3de kwartaal 2018).

De werkgevers laten aan het Sociaal fonds, vóór 1 januari 2019 een kopie van de aangifte aan de RSZ voor het derde trimester 2018 geworden. Deze aangifte dient als basis voor de berekening van het bedrag van de verschuldigde bijdrage. Het sociaal Fonds houdt zich het recht voor om informatie bij de RSZ op te vragen.

  • 2020: 0,14 % van de loonmassa (4 x 3de kwartaal 2019).

De werkgevers laten aan het Sociaal fonds, vóór 1 januari 2020 een kopie van de aangifte aan de RSZ voor het derde trimester 2019 geworden. Deze aangifte dient als basis voor de berekening van het bedrag van de verschuldigde bijdrage. Het sociaal Fonds houdt zich het recht voor om informatie bij de RSZ op te vragen.

2. Tussenkomsten

  • Risicogroepen.
  • Toeslag tijdskrediet, toelage definitieve arbeidsongeschiktheid, vervanging in het kader van SWT, tussenkomst kost kinderopvang, aanwervingspremie jongeren - 26 jaar in risicogroepen: zie hoofdstuk 2005.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
12/02/2020
Registratienr
157697
Geldig van
01/01/2019
Geldig tot
31/12/2020
Neerleggingsdatum
26/02/2020
Registratiedatum
19/03/2020
Onderwerp
Tewerkstelling en vorming van de risicogroepen
BS Bericht van neerlegging
30/03/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
06/09/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
09/10/2020
Keywords
ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS), TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, AANWERVING, RISICOGROEPEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/01/2021 31/12/2022 190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen
01/01/2019 31/12/2020 190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen
01/01/2017 31/12/2018 190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen
01/01/2017 31/12/2016 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2015 31/12/2016 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2015 31/12/2014 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2013 31/12/2014 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2011 31/12/2012 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2011 31/12/2010 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2009 31/12/2010 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2007 31/12/2008 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2005 31/12/2006 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2003 31/12/2004 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2002 31/12/2002 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/1999 31/12/2001 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven