190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 12/09/2022
Geldig vanaf: 01/01/2021
Geldig tot: 31/12/2022

Bijdrage:

  • 0,15% voor 2021
  • 0,16% voor 2022

Geïnd door: Sociaal fonds.

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 19 april 2022 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen (nr. 174577/CO/311).

1. Bijdragen

  • 2021: 0,15 % van de loonmassa (4 x 3de kwartaal 2020).

De werkgevers laten aan het Sociaal fonds, vóór 1 januari 2021 een kopie van de aangifte aan de RSZ voor het derde trimester 2020 geworden. Deze aangifte dient als basis voor de berekening van het bedrag van de verschuldigde bijdrage. Het sociaal Fonds houdt zich het recht voor om informatie bij de RSZ op te vragen.

  • 2022: 0,16 % van de loonmassa (4 x 3de kwartaal 2021).

De werkgevers laten aan het Sociaal fonds, vóór 1 januari 2022 een kopie van de aangifte aan de RSZ voor het derde trimester 2021 geworden. Deze aangifte dient als basis voor de berekening van het bedrag van de verschuldigde bijdrage. Het sociaal Fonds houdt zich het recht voor om informatie bij de RSZ op te vragen.

2. Tussenkomsten

  • Risicogroepen.
  • Toeslag tijdskrediet, toelage definitieve arbeidsongeschiktheid, vervanging in het kader van SWT, tussenkomst kost kinderopvang, aanwervingspremie jongeren - 26 jaar in risicogroepen: zie hoofdstuk 2005.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
19/04/2022
Registratienr
174577
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
31/12/2022
Neerleggingsdatum
04/05/2022
Registratiedatum
24/08/2022
Onderwerp
Risicogroepen 2021-2022
BS Bericht van neerlegging
12/09/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/05/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
31/05/2023
Keywords
-
Tekst aangepast op
26/08/2022

Datum CAO
21/12/2021
Registratienr
169337
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
31/12/2022
Neerleggingsdatum
24/12/2021
Registratiedatum
12/01/2022
Onderwerp
Risicogroepen
BS Bericht van neerlegging
08/02/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
06/06/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
04/11/2022
Keywords
ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS), TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, AANWERVING, RISICOGROEPEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, AANWERVING, RISICOGROEPEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, VOORDELEN M.B.T. KINDEREN
Tekst aangepast op
22/01/2022

Historiek
01/01/2021 31/12/2022 190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen
01/01/2019 31/12/2020 190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen
01/01/2017 31/12/2018 190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen
01/01/2017 31/12/2016 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2015 31/12/2016 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2015 31/12/2014 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2013 31/12/2014 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2011 31/12/2012 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2011 31/12/2010 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2009 31/12/2010 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2007 31/12/2008 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2005 31/12/2006 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2003 31/12/2004 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2002 31/12/2002 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/1999 31/12/2001 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven