Loonaanpassingen op 1 april 2006

05.09.2008

Februari 2006 Maart 2006 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 103,93 103,89 -0,04
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 103,31 103,23 -0,08
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 102,89 103,03

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
109.00.00-00.00 Kleding- en confectiebedrijf +0,49 % Minimum- en effectieve lonen
115.09.00-00.00 Aanvullende bedrijfssector van de glasnijverheid  +0,5 %  Minimum- en effectieve lonen (behalve gelijkaardige of voordeligere voorwaarden gelden in de onderneming tussen 1 januari 2005 en 31 maart 2006) - CAO van 21/03/2006
117.00.00-00.00 Petroleumnijverheid en -handel 13,03 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.03.00-00.00 Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0,507 % Minimum- en effectieve lonen
124.00.00-00.00 Bouwbedrijf +0,2194 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost en huisvesting
125.01.00-00.00 Bosontginningen +0,21 % Minimumlonen
125.02.00-00.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,21 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00-00.00 Houthandel +0,21 % Minimum- en effectieve lonen
128.01.00-00.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,29 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00-00.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,03 EUR Minimum- en effectieve lonen voor de arbeiders van 19 jaar en meer - CAO van 04/07/2005
+0,29 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00-00.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,29 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00-00.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,29 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00-00.00 Orthopedisch schoeisel +0,08 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 27/03/2006
 +0,29 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
133.01.00-00.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen +0,06 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 27/04/2005
+0,29 % Minimum- en effectieve lonen
133.02.00-00.00 Rook-, pruim- en snuiftabak +0,06 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 27/04/2005
+0,29 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.00-00.00 Openbare autobusdiensten - Rijdend personeel - Vlaamse vervoermaatschappij (VVM) + 0,075 EUR Minimum- en effectieve lonen - Sociaal akkoord 2005-2006 
140.03.00-00.00 Autocarondernemingen - Rijdend personeel +0,5 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 30/01/2006
140.04.00-00.00 Goederenvervoer ten lande voor rekening van derden --- Aanpassing van de ARAB- en verblijfsvergoedingen voor het rijdend personeel en ploegenpremie voor het niet-rijdend personeel
140.09.00-00.00 Goederenbehandeling voor rekening van derden --- Aanpassing van de ARAB- en verblijfsvergoedingen voor het rijdend personeel en ploegenpremie voor het niet-rijdend personeel
143.00.00-00.00 Zeevisserij +0,9 % Minimum- en effectieve lonen voor de arbeiders tewerkgesteld in de pakhuizen
+0,5073 % Minimum- en effectieve lonen
 145.01.00-00.00 Bloementeelt   +0,435 % Minimum- en effectieve lonen (met uitzondering van het seizoens- en gelegenheidspersoneel) - CAO 4/04/2006 
 145.02.00-00.00 Druiventeelt  +0,56 % Minimum- en effectieve lonen (met uitzondering van het seizoens- en gelegenheidspersoneel) - CAO 4/04/2006 
145.03.00-00.00

Boomkwekerijen

 +0,56 % Minimum- en effectieve lonen (met uitzondering van het seizoens- en gelegenheidspersoneel) - CAO 4/04/2006 
145.04.00-00.00 Ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen  ---  Nieuwe minimumlonen - CAO 4/04/2006
145.05.00-00.00 Fruitteelt  +0,50 % Minimum- en effectieve lonen (met uitzondering van het seizoens- en gelegenheidspersoneel) - CAO 4/04/2006 
145.06.00-00.00 Groenteteelt en teelt van tuinbouwzaden  +0,56 % Minimum- en effectieve lonen (met uitzondering van het seizoens- en gelegenheidspersoneel) - CAO 4/04/2006 
215.00.00-00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +0,49 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
219.00.00-00.00 Erkende controleorganismen +1,90 % Minimum- en effectieve wedden en plafond voor de tussenkomst in de vervoerkosten
 302.00.00-00.00 Hotelbedrijf  ---  Aanpassing van de vergoedingen voor werkuniformen
303.03.00-00.00 Exploitatie van bioscoopzalen +4,12 EUR (kan tot een ander voordeel dat minstens gelijkwaardig is, omgevormd worden) Minimum- en effectieve wedden van de bedienden - CAO van 04/07/2005
+0,025 EUR (kan tot een ander voordeel dat minstens gelijkwaardig is, omgevormd worden) Minimum- en effectieve lonen van de arbeiders - CAO van 04/07/2005