Loonaanpassingen op 1 juli 2006

05.09.2008

Mei 2006 Juni 2006 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 104,79 104,77 -0,02
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 103,95 103,93 -0,02
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 103,52 103,68

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen  --- Nieuwe minimumlonen - CAO van 09/08/2005
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant    
  • Ondernemingen van de provincie Luik
 --- Nieuwe minimumlonen - CAO van 09/08/2005
  • Rest van het land
 --- Nieuwe minimumlonen - CAO van 09/08/2005
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen
106.02.00 Cementbedrijf - Betonindustrie +2 % Minimum- en effectieve lonen
110.00.00 Textielverzorging +2 % Minimum- en effectieve lonen
111.01.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële ondernemingen +1,65 % Minimum- en effectieve lonen
+1,65 % Gewaarborgd minimumloon
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen
111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Ambachtelijke ondernemingen +1,65 % Minimum- en effectieve lonen
+1,65 % Gewaarborgd minimumloon
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten +1,65 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
115.03.00 Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen +2 % Minimum- en effectieve lonen
+2 % Gewaarborgd gemiddeld minimumloon
116.00.00 Scheikundige nijverheid - Kunststofverwerkende nijverheid - Provincie West-Vlaanderen +0,06 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 09/09/2005
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 103,68 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.00.00 Voedingsnijverheid, met uitzondering van de bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddelijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerijen +0,08 % Minimumlonen voor de arbeiders met 6 maanden anciënniteit - correctiemechanisme: loonnorm van 4,4 % (Sociale programmatie 2005-2006)
+0,08 % Effectieve lonen - correctiemechanisme: loonnorm van 4,4 % (Sociale programmatie 2005-2006)
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen vanaf de 1ste maandag van de maand
120.03.00 Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0,631 % Minimum- en effectieve lonen
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +1 % Minimum- en effectieve lonen
124.00.00 Bouwbedrijf +0,58866 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
+0,05 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 02/06/2005
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost en huisvesting
--- Aanpassing van de studentenbarema's
125.01.00 Bosontginningen +0,58 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,58 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,58 % Minimum- en effectieve lonen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +1,07 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en aanvullende vergoeding brugpensioen
127.00.00 Handel in brandstoffen --- Aanpassing van de ARAB-vergoeding
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,6 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,6 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,6 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,6 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,6 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +1,09 % Minimum- en effectieve lonen
133.01.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen +0,6 % Minimum- en effectieve lonen
133.02.00 Rook-, pruim- en snuiftabak +0,6 % Minimum- en effectieve lonen
140.02.00 Bijzondere autobusdiensten - Rijdend personeel --- Aanpassing van de ARAB-vergoeding
140.06.00 Ondernemingen van taxi's - werkgevers aangesloten bij GTL --- Nieuwe minimumloon voor de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs - CAO van 13/03/2006
140.08.00 Afhandeling op luchthavens +0,05 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 17/10/2005
142.03.00 Terugwinning van papier +0,5 % Minimumlonen - CAO van 14/09/2005
145.01.00 Tuinbouwbedrijf - Bloementeelt +0,435 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 04/04/2006
145.02.00 Tuinbouwbedrijf - Druiventeelt +0,56 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 04/04/2006
145.03.00 Tuinbouwbedrijf - Boomkwekerijen +0,56 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 04/04/2006
145.03.00 Tuinbouwbedrijf - Boomkwekerijen +0,56 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 04/04/2006
145.05.00 Tuinbouwbedrijf - Fruitteelt, met uitzondering van de ondernemingen die instaan voor het sorteren voor derden +0,77 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 04/04/2006
145.06.00 Tuinbouwbedrijf - Groenteteelt en teelt van tuinbouwzaden +0,56 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 04/04/2006
146.00.00 Bosbouwbedrijf +1,06 % Minimum- en effectieve lonen
148.03.00 Industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum vanaf de 1ste dag van de betaalperiode
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid +1,65 % Minimum- en effectieve wedden
+1,65 % Gewaarborgde minimummaandwedde
+1,65 % Plafond voor de tussenkomst in de vervoerkosten (met uitzondering van de ondernemingen van provincie Limburg)
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid (niet FEVIA-leden) +2 % Minimum- en effectieve wedden
301.00.00 Havenbedrijf +1,6 % Basisminimumlonen (arbeiders) vanaf de morgenshift van de 7e dag na datum van bekendmaking v/h indexcijfer in het B.S.
302.00.00 Hotelbedrijf +0,0413 EUR Minimum- en effectieve lonen van de arbeiders - CAO van 22/09/2005
+6,8 EUR Minimum- en effectieve wedden van de bedienden - CAO van 22/09/2005
303.01.00 Filmproductie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor de werknemers in dienst getreden voor 1 mei 1988
+2 % Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
303.02.00 Verdeling van films +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en vergoeding voor nachtarbeid
304.00.00 Vermakelijkheidsbedrijf --- Nieuwe basisbarema's voor de Podium Kunsten - CAO van 31/05/2006
305.02.00 Gezondheidsinrichtingen en -diensten - sector "Milieux d'accueil d'enfants" (franstalig) --- Nieuwe basisbarema's -  CAO van 18/09/2006
306.00.00 Verzekeringswezen +0,42619 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,43 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,42619 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,43 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
320.00.00 Begrafenisondernemingen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
321.00.00 Groothandelaars - verdelers in geneesmiddelen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
322.01.00 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren  --- Nieuwe minimumbezoldigingen - CAO van 24/05/2006
323.00.00 Beheer van gebouwen en dienstboden +2 % Minimumlonen van de arbeiders - CAO van 01/12/2005
+2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen