Loonaanpassingen op 1 juni 2006

01.06.2006

April 2006 Mei 2006 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 104,40 104,79 +0,39
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 103,60 103,95 +0,35
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 103,24 103,52

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.02.00-00.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.05.00-00.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.09.00-00.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen
110.00.00-00.00 Textielverzorging +0,05 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 17/05/2005
116.00.00-00.00 Scheikundige nijverheid +2 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00-00.00 Petroleumnijverheid en -handel 103,52 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
119.00.00-00.00 Handel in voedingswaren
- Ondernemingen die minder dan 50 werknemers tewerkstellen +0,08 % Minimum- en effectieve lonen - correctiemechanisme: te bereiken loonnorm 4,5% voor de jaren 2005-2006 - CAO 30/09/2005
- Ondernemingen die 50 en meer werknemers tewerkstellen +0,27 % Minimum- en effectieve lonen - correctiemechanisme: te bereiken loonnorm 4,5% voor de jaren 2005-2006 - CAO 30/09/2005
203.00.00-00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
207.00.00-00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid +2 % Minimum- en effectieve wedden