Loonaanpassingen op 1 februari 2006

01.03.2011

December 2005 Januari 2006 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 1996) 118,90 118,93 +0,03
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 116,91 116,98 +0,07
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 116,71 116,79

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.06.00 Grint- en zandexploitaties (witzand uitgezonderd) +0,06 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 11/05/2005
Witzandexploitaties +0,0739 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 11/05/2005
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen
112.00.00 Garagebedrijf +0,6 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 26/05/2005
+2,02 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 116,79 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.03.00 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0,02 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 27/04/2005
140.01.00 Openbare autobusdiensten - garagepersoneel +0,6 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 26/05/2005
+2,02 %  Minimum- en effectieve lonen
140.02.00 Bijzondere autobusdiensten - garagepersoneel +0,6 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 26/05/2005
+2,02 % Minimum- en effectieve lonen
140.03.00 Autocarondernemingen - garagepersoneel +0,6 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 26/05/2005
+2,02 % Minimum- en effectieve lonen
140.04.00 Goederenvervoer ten lande voor rekening van derden - garagepersoneel --- Jaarlijks optrekking van het loon tot op het niveau van het P.C. 112 (Garagebedrijf)
+2,02 % Effectieve lonen
140.05.00 Verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten - garagepersoneel +0,6 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 26/05/2005
+2,02 % Minimum- en effectieve lonen
140.09.00 Goederenbehandeling voor rekening van derden - garagepersoneel --- Jaarlijks optrekking van het loon tot op het niveau van het P.C. 112 (Garagebedrijf)
+2,02 % Effectieve lonen
149.02.00 Koetswerk +2,02 % Minimum- en effectieve lonen
+0,31 % Minimum- en effectieve lonen (correctiemechanisme: saldo 4,2%) - CAO van 26/05/2005
149.04.00 Metaalhandel +0,6 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 26/05/2005
+2,02 % Minimum- en effectieve lonen
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken +1,4 % Minimum- en effectieve wedden beperkt tot de eindewedde van klasse 8