09 Vervanging van feestdagen

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 20/01/2020
Geldig vanaf: 01/01/2019
Geldig tot: 31/12/2019

Feestdagen en Vervangdagen in 2019

Dinsdag 1 januari 2019

Maandag 22 april 2019

Woensdag 1 mei 2019

Donderdag 30 mei 2019

Vrijdag 31 mei 2019 (vervangdag van 21/07/2019)

Maandag 10 juni 2019

Zaterdag 29 juni 2019 (vervangdag van 15/08/2019)

Vrijdag 1 november 2019

Maandag 11 november 2019

Woensdag 25 december 2019

In artikel 4 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen werd voorzien dat de Koning de data van de feestdagen bepaalt hetzij door algemene bepalingen, hetzij door bijzondere bepalingen voor sommige bedrijfstakken of werknemerscategorieën.

Het koninklijk besluit van 19 november 1974, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 februari 1975, stelt de bijzondere uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 4 januari 1974 vast voor de diamantnijverheid en -handel. De feestdag van 15 augustus wordt vervangen door 29 juni.

In de artikelen 6 en 7 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen wordt voorzien dat,  wanneer een feestdag met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvalt, hij wordt vervangen door een gewone activiteitsdag. De vervangingsdagen kunnen door de paritaire organen worden vastgesteld voor alle ondernemingen of een deel van de ondernemingen die onder hun bevoegdheid vallen. Deze beslissingen hebben slechts uitwerking nadat zij bij koninklijk besluit algemeen verbindend werden verklaard.

In het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2018 verscheen het koninklijk besluit waarbij de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel (PC 324) betreffende de vervanging van feestdagen in 2019 algemeen verbindend wordt verklaard.

Beslissing van 4 juni 2018 betreffende de vervanging van feestdagen in 2019

Enig artikel

Voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel ressorteren, wordt de volgende feestdag die met een zondag samenvalt, als volgt vervangen:

  • de feestdag van 21 juli 2019 die samenvalt met een zondag, wordt vervangen door vrijdag 31 mei 2019.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 5 september 2018 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel (PC 324) betreffende de vervanging van feestdagen in 2019.


Historiek
01/01/2023 31/12/2023 09 Feestdagen
01/01/2022 31/12/2022 09 Feestdagen
01/01/2021 31/12/2021 09 Feestdagen
01/01/2020 31/12/2020 09 Feestdagen
01/01/2019 31/12/2019 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2018 31/12/2018 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2017 31/12/2017 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2016 31/12/2016 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2015 31/12/2015 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2014 31/12/2014 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2013 31/12/2013 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2012 31/12/2012 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2011 31/12/2011 09 Vervanging van feestdagen