09 Feestdagen

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 20/01/2020
Geldig vanaf: 01/01/2020
Geldig tot: 31/12/2020

Feestdagen en Vervangdagen in 2020

Woensdag 1 januari 2020

Maandag 13 april 2020

Vrijdag 1 mei 2020

Donderdag 21 mei 2020

Vrijdag 22 mei 2020 (vervangdag van 01/11/2020)

Maandag 1 juni 2020

Maandag 29 juni 2020 (vervangdag van 15/08/2020)

Dinsdag 21 juli 2020

Woensdag 11 november 2020

Vrijdag 25 december 2020

In artikel 4 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen werd voorzien dat de Koning de data van de feestdagen bepaalt hetzij door algemene bepalingen, hetzij door bijzondere bepalingen voor sommige bedrijfstakken of werknemerscategorieën.

Het koninklijk besluit van 19 november 1974, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 februari 1975, stelt de bijzondere uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 4 januari 1974 vast voor de diamantnijverheid en -handel. De feestdag van 15 augustus wordt vervangen door 29 juni.

In de artikelen 6 en 7 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen wordt voorzien dat,  wanneer een feestdag met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvalt, hij wordt vervangen door een gewone activiteitsdag. De vervangingsdagen kunnen door de paritaire organen worden vastgesteld voor alle ondernemingen of een deel van de ondernemingen die onder hun bevoegdheid vallen. Deze beslissingen hebben slechts uitwerking nadat zij bij koninklijk besluit algemeen verbindend werden verklaard.

In het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2020 verscheen het koninklijk besluit waarbij de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel (PC 324) betreffende de vervanging van feestdagen in 2020 algemeen verbindend wordt verklaard.

Beslissing van 9 september 2019 betreffende de vervanging van feestdagen in 2020

Enig artikel

Voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel ressorteren, wordt de volgende feestdag die met een zondag samenvalt, als volgt vervangen:

  • de feestdag van 1 november 2020 die samenvalt met een zondag, wordt vervangen door vrijdag 22 mei 2020.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 december 2019 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel (PC 324) betreffende de vervanging van feestdagen in 2020.


Historiek
01/01/2024 31/12/2024 09 Feestdagen
01/01/2023 31/12/2023 09 Feestdagen
01/01/2022 31/12/2022 09 Feestdagen
01/01/2021 31/12/2021 09 Feestdagen
01/01/2020 31/12/2020 09 Feestdagen
01/01/2019 31/12/2019 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2018 31/12/2018 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2017 31/12/2017 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2016 31/12/2016 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2015 31/12/2015 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2014 31/12/2014 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2013 31/12/2013 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2012 31/12/2012 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2011 31/12/2011 09 Vervanging van feestdagen