09 Feestdagen

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 19/04/2021
Geldig vanaf: 01/01/2021
Geldig tot: 31/12/2021

Feestdagen en vervangdagen in 2021:

 • vrijdag 1 januari 2021
 • maandag 5 april 2021
 • donderdag 13 mei 2021
 • vrijdag 14 mei 2021 (vervangdag van 01/05/2021)
 • maandag 24 mei 2021
 • dinsdag 29 juni 2021 (vervangdag van 15/08/2021)
 • woensdag 21 juli 2021
 • maandag 1 november 2021
 • donderdag 11 november 2021
 • vrijdag 24 december 2021 (vervangdag van 25/12/2021)

In artikel 4 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen werd voorzien dat de Koning de data van de feestdagen bepaalt hetzij door algemene bepalingen, hetzij door bijzondere bepalingen voor sommige bedrijfstakken of werknemerscategorieën.

Het koninklijk besluit van 19 november 1974, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 februari 1975, stelt de bijzondere uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 4 januari 1974 vast voor de diamantnijverheid en -handel. De feestdag van 15 augustus wordt vervangen door 29 juni.

In de artikelen 6 en 7 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen wordt voorzien dat,  wanneer een feestdag met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvalt, hij wordt vervangen door een gewone activiteitsdag. De vervangingsdagen kunnen door de paritaire organen worden vastgesteld voor alle ondernemingen of een deel van de ondernemingen die onder hun bevoegdheid vallen. Deze beslissingen hebben slechts uitwerking nadat zij bij koninklijk besluit algemeen verbindend werden verklaard.

In het Belgisch Staatsblad van 30 september 2020 verscheen het koninklijk besluit van 23 september 2020 waarbij de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel (PC 324) betreffende de vervanging van feestdagen in 2021 algemeen verbindend wordt verklaard.

Beslissing van 30 juni 2020 betreffende de vervanging van feestdagen in 2021

Enig artikel.

Voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel ressorteren, worden de volgende feestdagen die met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvallen, als volgt vervangen:

 • de feestdag van 1 mei 2021 die samenvalt met een zaterdag, wordt vervangen door vrijdag 14 mei 2021;
 • de feestdag van 15 augustus 2021 die samenvalt met een zondag, wordt vervangen door dinsdag 29 juni 2021;
 • de feestdag van 25 december 2021 die samenvalt met een zaterdag, wordt vervangen door vrijdag 24 december 2021.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 september 2020 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel (PC 324) betreffende de vervanging van feestdagen in 2021.


Historiek
01/01/2024 31/12/2024 09 Feestdagen
01/01/2023 31/12/2023 09 Feestdagen
01/01/2022 31/12/2022 09 Feestdagen
01/01/2021 31/12/2021 09 Feestdagen
01/01/2020 31/12/2020 09 Feestdagen
01/01/2019 31/12/2019 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2018 31/12/2018 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2017 31/12/2017 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2016 31/12/2016 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2015 31/12/2015 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2014 31/12/2014 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2013 31/12/2013 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2012 31/12/2012 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2011 31/12/2011 09 Vervanging van feestdagen