09 Vervanging van feestdagen

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 01/10/2018
Geldig vanaf: 01/01/2018
Geldig tot: 31/12/2018

Feestdagen en Vervangdagen in 2018

Maandag 1 januari 2018

Maandag 2 april 2018

Dinsdag 1 mei 2018

Donderdag 10 mei 2018

Vrijdag 11 mei 2018 (vervangdag van 21/07/2018)

Maandag 21 mei 2018

Vrijdag 29 juni 2018 (vervangdag van 15/08/2018)

Donderdag 1 november 2018

Vrijdag 2 november 2018 (vervangdag van 11/11/2018)

Dinsdag 25 december 2018

In artikel 4 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen werd voorzien dat de Koning de data van de feestdagen bepaalt hetzij door algemene bepalingen, hetzij door bijzondere bepalingen voor sommige bedrijfstakken of werknemerscategorieën.

Het koninklijk besluit van 19 november 1974, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 februari 1975, stelt de bijzondere uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 4 januari 1974 vast voor de diamantnijverheid en -handel. De feestdag van 15 augustus wordt vervangen door 29 juni.

In de artikelen 6 en 7 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen wordt voorzien dat,  wanneer een feestdag met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvalt, hij wordt vervangen door een gewone activiteitsdag. De vervangingsdagen kunnen door de paritaire organen worden vastgesteld voor alle ondernemingen of een deel van de ondernemingen die onder hun bevoegdheid vallen. Deze beslissingen hebben slechts uitwerking nadat zij bij koninklijk besluit algemeen verbindend werden verklaard.

In het Belgisch Staatsblad van 18 september 2017 verscheen het koninklijk besluit waarbij de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel (PC 324) betreffende de vervanging van feestdagen in 2018 algemeen verbindend wordt verklaard.

Beslissing van 27 juni 2017 betreffende de vervanging van feestdagen in 2018

Enig artikel

Voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel ressorteren, worden de volgende feestdagen die met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvallen, als volgt vervangen:

  • de feestdag van 21 juli 2018 die samenvalt met een zaterdag, wordt vervangen door vrijdag 11 mei 2018;

  • de feestdag van 11 november 2018 die samenvalt met een zondag, wordt vervangen door vrijdag 2 november 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 5 september 2017 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel (PC 324) betreffende de vervanging van feestdagen in 2018.


Historiek
01/01/2024 31/12/2024 09 Feestdagen
01/01/2023 31/12/2023 09 Feestdagen
01/01/2022 31/12/2022 09 Feestdagen
01/01/2021 31/12/2021 09 Feestdagen
01/01/2020 31/12/2020 09 Feestdagen
01/01/2019 31/12/2019 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2018 31/12/2018 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2017 31/12/2017 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2016 31/12/2016 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2015 31/12/2015 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2014 31/12/2014 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2013 31/12/2013 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2012 31/12/2012 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2011 31/12/2011 09 Vervanging van feestdagen