09 Vervanging van feestdagen

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 28/03/2011
Geldig vanaf: 01/01/2011
Geldig tot: 31/12/2011

In het Paritair Comité voor diamantnijverheid en -handel werd een beslissing genomen betreffende de vervanging van de feestdagen in 2011.  De beslissing werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 13 maart 2011 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2011.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze beslissing:

Vervanging van de feestdagen in 2011

Enig artikel. Voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel ressorteren, wordt de feestdag van :

  • zaterdag 1 januari 2011, die met een gewone inactiviteitsdag samenvalt, vervangen door vrijdag 3 juni 2011;
  • zondag 1 mei 2011 vervangen door vrijdag 22 juli 2011;
  • zondag 25 december 2011 vervangen door maandag 31 oktober 2011.

Historiek
01/01/2024 31/12/2024 09 Feestdagen
01/01/2023 31/12/2023 09 Feestdagen
01/01/2022 31/12/2022 09 Feestdagen
01/01/2021 31/12/2021 09 Feestdagen
01/01/2020 31/12/2020 09 Feestdagen
01/01/2019 31/12/2019 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2018 31/12/2018 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2017 31/12/2017 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2016 31/12/2016 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2015 31/12/2015 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2014 31/12/2014 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2013 31/12/2013 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2012 31/12/2012 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2011 31/12/2011 09 Vervanging van feestdagen