09 Vervanging van feestdagen

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 04/10/2016
Geldig vanaf: 01/01/2016
Geldig tot: 31/12/2016

In het Paritair Comité voor diamantnijverheid en -handel werd een beslissing genomen betreffende de vervanging van feestdagen in 2016. De beslissing werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 13 januari 2016 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2016.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze beslissing.

Vervanging van de feestdagen in 2016

Enig artikel

Voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel ressorteren, worden de volgende feestdagen die met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvallen, als volgt vervangen :

  • de feestdag van 1 mei 2016 die samenvalt met een zondag, wordt vervangen door vrijdag 6 mei 2016;
  • de feestdag van 25 december 2016 die samenvalt met een zondag, wordt vervangen door vrijdag 22 juli 2016.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 13 januari 2016 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel (PC 324) betreffende de vervanging van feestdagen in 2016.


Historiek
01/01/2024 31/12/2024 09 Feestdagen
01/01/2023 31/12/2023 09 Feestdagen
01/01/2022 31/12/2022 09 Feestdagen
01/01/2021 31/12/2021 09 Feestdagen
01/01/2020 31/12/2020 09 Feestdagen
01/01/2019 31/12/2019 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2018 31/12/2018 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2017 31/12/2017 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2016 31/12/2016 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2015 31/12/2015 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2014 31/12/2014 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2013 31/12/2013 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2012 31/12/2012 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2011 31/12/2011 09 Vervanging van feestdagen