09 Vervanging van feestdagen

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 24/10/2012
Geldig vanaf: 01/01/2013
Geldig tot: 31/12/2013

In het Paritair Comité voor diamantnijverheid en -handel werd een beslissing genomen betreffende de vervanging van de feestdagen in 2013.  De beslissing werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 1 oktober 2012 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2012.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze beslissing.

Vervanging van de feestdagen in 2013

Enig artikel

Voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel ressorteren, wordt de feestdag van :

  • 29 juni 2013 die met een gewone inactiviteitsdag samenvalt, vervangen door vrijdag 10 mei 2013;
  • 21 juli 2013 die met een gewone inactiviteitsdag samenvalt, vervangen door maandag 23 december 2013.

Historiek
01/01/2024 31/12/2024 09 Feestdagen
01/01/2023 31/12/2023 09 Feestdagen
01/01/2022 31/12/2022 09 Feestdagen
01/01/2021 31/12/2021 09 Feestdagen
01/01/2020 31/12/2020 09 Feestdagen
01/01/2019 31/12/2019 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2018 31/12/2018 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2017 31/12/2017 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2016 31/12/2016 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2015 31/12/2015 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2014 31/12/2014 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2013 31/12/2013 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2012 31/12/2012 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2011 31/12/2011 09 Vervanging van feestdagen