Loonaanpassingen op 1 oktober 2012

08.11.2012

Augustus 2012 September 2012 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 121,36 121,57 +0,21
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 119,47 119,52 +0,05
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 119,21 119,30

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
105.00.00 Non-ferro metalen --- Toekenning van ecocheques
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +0,99 % Minimum- en effectieve lonen

111.01.00

111.02.00

Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële en ambachtelijke ondernemingen --- Toekenning van ecocheques
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten --- Toekenning van ecocheques
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 119,3 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.00.00 Textielnijverheid en breiwerk +2 % Minimum- en effectieve lonen
120.02.00 Vlasbereiding --- Verhoging van de maaltijdcheques
124.00.00 Bouwbedrijf +0,19341 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost- en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +0,19 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,19 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,19 % Minimum- en effectieve lonen
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,2 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,2 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,2 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,2 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,2 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
130.00.00 Drukkerij- en grafische kunstbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum vanaf de 2de maandag van de maand
133.02.00 Tabaksbedrijf - Rook-, pruim- en snuiftabak +0,2 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel +2,34 % Minimum- en effectieve lonen
140.04.00 Grondafhandeling op luchthavens +0,05 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 17/11/2011
143.00.00 Zeevisserij +0,7261 % Minimum- en effectieve lonen
202.00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (behalve P.S.C. 202.01.00) +1 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid --- Toekenning van ecocheques
214.00.00 Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk +2 % Minimum- en effectieve wedden
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +0,99 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen --- Toekenning van ecocheques
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken +10 EUR*

Minimum- en effectieve wedden - CAO 29/06/2011

*Prorata bij deeltijdse arbeid

314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
320.00.00 Begrafenisondernemingen +10 EUR Minimum- en effectieve bezoldigingen - CAO 21/10/2011
--- Toekenning van ecocheques
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 119,3 % Percentage toe te passen op het barema
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
330.01.20 Service-flats --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1x/4de kwartaal)
--- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1x/4de kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorginstehuizen en dagverzorgingscentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
330.01.30 Thuisverpleging --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
330.01.40 Autonome revalidatiecentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
330.01.50 Initiatieven voor beschut wonen, Wijkgezondheidscentra en Diensten voor het bloed van het Rode Kruis van Belgie --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
330.04.00 Medisch-pediatrische centra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
333.00.00 Toeristische attracties +20 EUR Minimumbezoldiging van klasse 1 functiejaar 0 - CAO 30/06/2011