Loonaanpassingen op 1 juli 2012

28.02.2013

Mei 2012 Juni 2012 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 120,89 120,61 -0,28
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 119,15 119,00 -0,15
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 119,03 119,04

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritair comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.06.00 Bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg --- Toekenning van de dienstjarenpremie - CAO 6/07/2011
102.11.00 Bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
111.01.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële ondernemingen +2,76 % Minimum- en effectieve lonen en gewaarborgd minimumloon
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen
111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Ambachtelijke ondernemingen +2,76 % Minimum- en effectieve lonen en gewaarborgd minimumloon
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten +2,76 % Minimum- en effectieve lonen
115.03.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen +0,15 % Minimum- en effectieve lonen - CAO 30/06/2011
--- Toekenning van ecocheques - CAO 30/06/2011
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 119,04 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
119.00.00 (met uitzondering van 119.03) Handel in voedingswaren (technische functies in de slagerij, spekslagerij en penserij uitgesloten) --- Aanpassing van de ploegenpremie en de namiddagpremie - CAO 6/10/2011
120.03.00 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0,51 % Minimum- en effectieve lonen
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +1,72 % Minimum- en effectieve lonen, diverse premies en vergoeding voor werkkledij
124.00.00 Bouwbedrijf +0,96362 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoeding voor kost en huisvesting en van de studentenbarema
125.01.00 Bosontginningen +0,96 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,96 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van ecocheques - CAO 27/10/2011
125.03.00 Houthandel +0,96 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van ecocheques - CAO 6/06/2011
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +0,96 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en aanvullende vergoeding brugpensioen
127.00.00 Handel in brandstoffen +2,21 % ARAB-vergoeding
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,81 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, laarzenmakers en maatwerkers +0,81 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,81 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,81 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,81 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0,81 % Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding
133.02.00 Rook-, pruim- en snuiftabak +0,81 % Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +1,61 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Vlaamse vervoermaatschappij (VVM) --- Aanpassing van de zaterdagpremie - CAO 15/09/2011
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +2,26 % ARAB-vergoeding
143.00.00 Zeevisserij +0,3 % Minimum- en effectieve lonen - CAO 8/09/2011
--- Toekenning van ecocheques - CAO 8/09/2011
145.06.00 Groenteteelt en teelt van tuinbouwzaden - Glastuinbouw +0,3 % Minimum- en effectieve lonen (seizoen- en gelegenheidspersoneel inbegrepen) (een ondernemings-CAO kan ten laatste op 15/10/2011 voorzien in een gelijkwaardig voordeel)  - CAO 1/12/2011
146.00.00 Bosbouwbedrijf +0,96 % Minimum- en effectieve lonen
148.03.00 Industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum Vanaf de 1e dag van de betaalperiode
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid +2,76 % Minimum- en effectieve wedden, gewaarborgde maandwedde en plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (met uitzondering van de ondernemingen van de provincie Limburg)
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid --- Jaarlijkse premie van 4,18% in ondernemingen buiten toepassingsgebied van het sociaal sectoraal akkoord aanvullend pensioen en waar er op 30 juni 2012 geen ondernemingsakkoord over nieuwe voordelen gesloten werd (CAO 23/06/2011)
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +1,61 % Minimum- en effectieve wedden
227.00.00 Audiovisuele sector --- Toekenning van ecocheques - CAO 27/10/2011
303.01.00 Filmproductie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,19 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,1936 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,19 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
+15 EUR Minimumbezoldigingen - CAO 30/08/2011
--- Toekenning van ecocheques - CAO's 30/08/2011 & 19/01/2012
319.00.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - Opvangcentra voor asielzoekers van het Rode Kruis - Vlaanderen - Humanitaire Diensten --- Nieuwe minimumbezoldigingen - CAO 03/07/2012
320.00.00 Begrafenisondernemingen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
321.00.00 Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 119,04 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
331.00.10 Kinderopvang --- Aanpassing van het barema MV1B en van effectieve bezoldigingen MV1B - CAO 5/11/2012