Loonaanpassingen op 1 januari 2012

24.01.2013

November 2011 December 2011 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 118,96 119,01 +0,05
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 117,40 117,52 +0,12
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 116,90 117,15

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden --- Omzetting van het GGMMI in minimumuurlonen en toevoeging nieuwe categorie (22 jaar - 36 maanden anciënniteit) - CAO 25/11/2011
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +0,07 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 05/07/2011
102.03.00 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +0,3 % Effectieve lonen - CAO 14/04/2011
--- Uitzonderlijke premie - CAO 29/06/2011
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant +0,3% Minimum- en effectieve lonen - CAO 20/06/2012
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +0,3 % Minimum- en effectieve lonen - CAO 14/04/2011
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques - CAO 14/04/2011
102.06.00 Bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant - Witzandexploitaties +0,03 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 27/09/2011
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques - CAO 06/07/2011
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +0,3 % Minimum- en effectieve lonen - CAO 21/12/2011
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk --- Uitzonderlijke premie van 100 EUR: voorschot op de indexatie - Protocolakkoord 27/05/2011
--- Toekenning van de anciënniteitspremie - CAO 29/06/2011
104.00.00 Ijzernijverheid +2 % Effectieve lonen en gewaarborgd minimumloon
105.00.00 Non-ferro metalen +0,3 % Basisuurlonen en de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies; een ondernemings-CAO kan ten laatste op 30/09/2011 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - CAO 26/05/2011
106.02.00 Betonindustrie +0,3 % Minimumlonen, ploegenpremies en effectieve lonen; een ondernemings-CAO kan ten laatste op 01/12/2011 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - CAO 20/06/2011
107.00.00 Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters +0,3 % Minimum- en effectieve lonen - CAO 25/10/2011
110.00.00 Textielverzorging +3,17 % Minimum- en effectieve lonen
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques - CAO 23/06/2011
111.01.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële ondernemingen --- Afschaffing van de degressiviteit van toepassing op de lonen van de jonge arbeiders - CAO 11/07/2011
Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële ondernemingen - Luik en Luxemburg --- Nieuwe minimumuurlonen - CAO 20/09/2011
111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Ambachtelijke ondernemingen --- Afschaffing van de degressiviteit van toepassing op de lonen van de jonge arbeiders - CAO 11/07/2011
Metaal-, machine- en elektrische bouw - Ambachtelijke ondernemingen - Luik en Luxemburg --- Nieuwe minimumuurlonen - CAO 20/09/2011
111.03.00 Ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren --- Afschaffing van de degressiviteit van toepassing op de lonen van de jonge arbeiders - CAO 11/07/2011
113.00.00 Ceramiekbedrijf +0,3 % Minimumlonen - CAO 06/06/2011
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques - CAO 06/06/2011
114.00.00 Steenbakkerij --- Verhoging van de nachtploegpremie - CAO 15/07/2011
115.00.00

Glasbedrijf

(behalve 115.03.00 en 115.09.00)

+0,3 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies; een ondernemings-CAO kan ten laatste op 30/06/2011 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - CAO 30/06/2011
+2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
115.03.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen +0,15 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies - CAO 30/06/2011
+2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas +0,3 % Effectieve lonen en ploegenpremies; een ondernemings-CAO kan ten laatste op 30/06/2011 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - CAO 30/06/2011
+2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
116.00.00 Scheikundige nijverheid - Nationaal minimum

+0,3 %

(40u/w)

Minimumlonen en ploegenpremies - CAO 31/05/2011
+0,3 % Effectieve lonen in de niet geconventioneerde ondernemingen - Nationaal akkoord 2011-2012
Kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen

+0,3 %

(40u/w)

Minimum- en effectieve lonen - CAO 29/06/2011
--- Aanpassing van de ploegenpremies - CAO 29/06/2011
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 117,15 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
+0,06 EUR Minimum- en effective geïndexeerde lonen - CAO 20/10/2011
118.00.00

Voedingsnijverheid, behalve:

- Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij (118.03.00);

- Pluimveeslachterijen (118.11.05)

+3,17 % Minimum- en effectieve lonen
--- Aanpassing van de kledijvergoeding - CAO 07/06/2011
--- Aanpassing van de ploegenpremies - CAO 20/07/2011
Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij (118.03.00) +0,3 % Minimum- en effectieve lonen; een ondernemings-CAO kan ten laatste op 01/11/2011 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - CAO 07/06/2011
+3,17 % Minimum- en effectieve lonen en weekendpremie
--- Aanpassing van de kledijvergoeding - CAO 07/06/2011
Pluimveeslachterijen (118.11.05) +3,17 % Minimum- en effectieve lonen en aanwezigheidspremie
--- Aanpassing van de kledijvergoeding - CAO 07/06/2011
--- Aanpassing van de ploegenpremies - CAO 20/07/2011
119.00.00 Handel in voedingswaren +3,17 % Minimum- en effectieve lonen
+0,3 % Minimum- en effectieve lonen; een ondernemings-CAO kan ten laatste op 31/10/2011 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - CAO 06/10/2011
--- Aanpassing van de jongeren barema's - CAO 06/10/2011
--- Toekenning van de jaarlijkse premie van januari - CAO 08/06/2009
120.00.00

Textielnijverheid en breiwerk

(behalve SCP 120.01, 120.02 en 120.03)

+2 % Minimum- en effectieve lonen
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen vanaf de 1ste maandag van de maand
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques - CAO 27/06/2011
120.03.00 Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques - CAO 01/09/2011
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +1,17 % Minimum- en effectieve lonen, diverse premies en vergoeding voor werkkledij
--- Verhoging van de A.R.A.B.-vergoeding - CAO 30/06/2011
124.00.00 Bouwbedrijf +0,3 % Minimum- en effectieve lonen - CAO 13/10/2011
+0,46016 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost- en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +0,46 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,46 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,46 % Minimum- en effectieve lonen
127.00.00 Handel in brandstoffen +0,05 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 25/11/2011
+0,05 EUR A.R.A.B.-vergoeding - CAO 25/11/2011
127.02.00 Handel in brandstoffen van Oost-Vlanderen +0,05 EUR Minimum- en effectieve lonen - Protokol 2011-2012
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,3 % Minimum- en effectieve lonen - CAO 21/10/2011
+0,47 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,3 % Minimum- en effectieve lonen - CAO 21/10/2011
+0,47 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,3 % Minimum- en effectieve lonen - CAO 21/10/2011
+0,47 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,47 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,3 % Minimum- en effectieve lonen - CAO 30/11/2011
+0,47 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
130.00.00 Drukkerij- en grafische kunstbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum vanaf de 2de maandag van de maand
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques - CAO 23/06/2011
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0,3% Minimumlonen - Protokol van 12/07/2011
133.01.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen +0,05 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 25/10/2011
+0,47 % Minimum- en effectieve lonen
133.02.00 Rook-, pruim- en snuiftabak +0,05 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 25/10/2011
+0,47 % Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +0,3 % Minimum- en effectieve lonen; een ondernemings-CAO kan ten laatste op 30/09/2011 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - CAO 18/05/2011
+1,13 % Minimum- en effectieve lonen
139.00.00 Binnenscheepvaart +0,3 % Minimum- en effectieve lonen en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen - CAO 19/12/2011
140.01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Vlaamse vervoermaatschappij (VVM) +0,3 % Minimum- en effectieve lonen - CCT 15/09/2011
--- Verhoging van de zaterdagvergoeding en de onderbrekingsvergoeding - CAO 15/09/2011
--- Toekenning van een geschenkencheque van 35 EUR - CAO 15/09/2011
Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Waalse vervoermaatschappij (SRWT) --- Toevoeging van baremaloon voor 17 anciënniteitsjaren - CAO 20/10/2011
--- Nieuw bedrag voor de anciënniteitspremie en de A.R.A.B.-vergoeding - CAO 20/10/2011
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +0,3 % Minimum- en effectieve lonen - CAO 15/09/2011
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel +0,3 % Minimumlonen - CAO 15/09/2011
140.02.00 Ondernemingen van taxi's - Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs +0,3 % Minimum- en effectieve lonen - CAO 15/09/2011
Ondernemingen van taxi's - Chauffeurs --- Toekenning van de anciënniteispremie - CAO 15/09/2011
140.03.00 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden - Rijdend en niet-rijdend personeel +3,19 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum, diverse premies en vergoedingen
--- Nieuwe anciënniteitstoeslag - CAO 15/09/2011
Garagepersoneel +2,94 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum - overgangsmaatregel - CAO 16/03/2012
--- Nieuwe anciënniteitstoeslag - CAO 16/03/2012
140.05.00 Verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten --- Toekenning van de anciënniteispremie - CAO 20/10/2011
140.08.00 Afhandeling op luchthavens +3,19 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
142.01.00 Terugwinning van metalen +0,3 % Minimum- en effectieve lonen - Nationaal akkoord 2011-2012
+3,18 % Minimum- en effectieve lonen
142.02.00 Terugwinning van lompen +2 % Minimum- en effectieve lonen vanaf de 1ste maandag van de maand
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques - CAO 29/08/2011
142.03.00 Terugwinning van papier --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques - CAO 31/08/2011
142.04.00 Terugwinning van allerlei producten +3,18 % Minimum- en effectieve lonen
144.00.00 Landbouw +0,10 EUR Minimumlonen van seizoenarbeiders - CAO 01/12/2011
+0,3 %
+0,3 % Minimum- en effectieve lonen voor arbeiders andere dan seizoenarbeiders; een ondernemings-CAO kan ten laatste op 15/10/2011 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - CAO 01/12/2011
+3,16 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.00.00 Tuinbouwbedrijf (Glastuinbouw uitgezonderd) +0,10 EUR Minimum lonen van seizoenarbeiders (behalve 145.04) - CAO 01/12/2011
+0,3 %
+0,3 % Minimum- en effectieve lonen voor arbeiders andere dan seizoenarbeiders; een ondernemings-CAO kan ten laatste op 15/10/2011 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - CAO 01/12/2011
+3,16 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
Glastuinbouw +0,10 EUR Minimum- en effectieve lonen van seizoenarbeiders - CAO 01/12/2011
+3,16 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
149.01.00 Elektriciens : installatie en distributie +0,3 % Minimum- en effectieve lonen; een ondernemings-CAO kan ten laatste op 31/12/2011 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - Nationaal akkoord 2011-2012
+3,18 % Minimum- en effectieve lonen
149.02.00 Koetswerk +0,3 % Minimum- en effectieve lonen - Nationaal akkoord 2011-2012
152.00.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs - Franse en Duitse Gemeenschap +0,3 % Minimumlonen - Sectoraal akkoord 2011-2012
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel

+7,18 EUR

(pro rata voor deeltijdse werknemers)

Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen - Sectoraal akkoord 2011-2012
202.00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (behalve 202.01.00) +1 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

+7,18 EUR

(pro rata voor deeltijdse werknemers)

Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen - Sectoraal akkoord 2011-2012
202.01.00 Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven

+7,18 EUR

(pro rata voor deeltijdse werknemers)

Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen - Sectoraal akkoord 2011-2012
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +30 EUR Minimumwedden (CAO 20/02/2012)
207.00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid +0,3 % Minimum- en effectieve wedden van de baremieke bedienden in de niet geconventioneerde ondernemingen - Nationaal akkoord 2011-2012
Kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques voor baremiseerbare bedienden - CAO 11/10/2011
209.00.00 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid +0,3 % Plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (met uitzondering van de ondernemingen van de provincie Limburg) - Nationaal akkoord 2011-2012
210.00.00 Bedienden van de ijzernijverheid +2 % Effectieve wedden van de gebaremiseerde bedienden
211.00.00 Bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel +0,3 % met een minimum van 10 EUR Minimum- en effectieve wedden van de bedienden geklasseerd in de categorieën - CAO 20/10/2011
214.00.00 Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk +2 % Minimum- en effectieve wedden
216.00.00 Notarisbedienden +0,3 % Minimum- en effectieve wedden - CAO 13/10/2011
+0,74 % Minimum- en effectieve wedden
218.00.00 Aanvullend Nationaal paritair comité voor de Bedienden +3,17 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen
+0,3 % Minimum- en effectieve wedden; een ondernemings-CAO kan ten laatste op 31/10/2011 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - CAO 19/09/2011
219.00.00 Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing --- Afschaffing van de jongerenbarema - CAO 16/11/2011
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid +3,17 % Minimum- en effectieve wedden
--- Toekenning van ecocheques - CAO 12/01/2011
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +0,3 % Minimumwedden - CAO 30/06/2011
+1,13 % Minimum- en effectieve wedden
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen +0,3 % Basiswedden, de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies en de baremieke wedden; een ondernemings-CAO kan ten laatste op 30/11/2011 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - CAO 27/06/2011
+0,3 % Gewaarborgd minimumwedde - CAO 27/06/2011
302.00.00 Hotelbedrijf --- Conventionele verhoging van de minimumbezoldigingen: bedrag per beroepscategorie en per functiejaar - CAO 11/02/2008
+3,168 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, bedrag van de flexibiliteitstoeslag (cateringbedijven), loontoeslag voor nachtprestaties en vergoedingen voor werkuniformen
+0,3 % Minimum- en effectieve bezoldigingen; een ondernemings-CAO kan ten laatste op 31/10/2011 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - CAO 20/09/2011
--- Aanpassing dagforfaits
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen +0,3 % Minimum- en effectieve bezoldigingen - Sectoraal akkoord 2011-2012
--- Verhoging van de sectoreigen premie - Sectoraal akkoord 2011-2012
--- Afschaffing van de jongerenbarema - Sectoraal akkoord 2011-2012
306.00.00 Verzekeringswezen +16 EUR Minimum- en effectieve lonen van de werknemers van wie het loon op 31 december 2011 lager ligt dan het nieuwe barema - CAO 20/09/2011
+3,1795 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
307.00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen +15 EUR Minimumbezoldigingen -Sektorakkoord 2011-2012
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +15 EUR Minimum- en effectieve bezoldigingen van de werknemers die op 1 januari 2012 niet meer dan 14 EUR boven het sector minimumbarema worden betaald - CAO 06/07/2011
+0,39 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,3 % Minimumbezoldigingen - CAO 28/06/2011
+0,3856 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,39 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
311.00.00 Grote kleinhandelszaken +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

+7,18 EUR

(pro rata voor deeltijdse werknemers)

Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen - Sectoraal akkoord 2011-2012
312.00.00 Warenhuizen

+7,18 EUR 

(pro rata voor deeltijdse werknemers)

Minimum- en effectieve bezoldigingen - Sectoraal akkoord 2011-2012
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten +0,3 % Minimumbezoldigingen - CAO 24/10/2011
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +0,3 % Minimum- en effectieve bezoldigingen - CAO 08/06/2011
+2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques voor administratieve bedienden - CAO 27/10/2011
--- Verhoging van de A.R.A.B.-vergoeding voor arbeiders en operationele bedienden - CAO 11/10/2011
--- Verhoging van de anciënniteitspremie voor arbeiders - CAO 11/10/2011
321.00.00 Groothandelaars - verdelers in geneesmiddelen +0,3 % Minimum- en effectieve bezoldigingen; een ondernemings-CAO kan ten laatste op 31/10/2011 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - Sectoraalakkoord 2011-2012
322.01.00 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren +0,2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen - CAO 09/11/2011
+0,05 EUR Vergoeding voor het onderhoud van de werkkledij
323.00.00 Beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden +0,3 % Minimumbezoldigingen van categorie 1 - CAO 23/06/2011
+3,17 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
324.00.00 Diamantnijverheid en -handel +0,3 % Minimum- en effectieve bezoldigingen - CAO 12/07/2011
--- Afschaffing van de jongerenbarema - CAO 12/07/2011
--- Aanpassing van de minimumbarema's van categorieën B en C
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 117,15 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
329.02.00 Socio-culturele sector voor de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest --- Aanpassing vergoeding voor reiskosten
Socio-culturele sector die afhangen van de Franse Gemeenschap --- Nieuwe minimumbezoldigingen - CAO 19/12/2011
332.00.10 Kinderopvang (Franse Gemeenschap, Wallonië-Brussel) --- Aanpassing van de barema's - CAO 17/12/2012
332.00.20 Services de promotion de la santé à l'école (PSE) --- Nieuwe basisloonschalen - CAO 4/01/2012 (de basisbarema's worden op 154,60 % gebracht)
Aide sociale aux détenus --- Nieuwe basisloonschalen - CAO 1/02/2012 (de basisbarema's worden op 154,60 gebracht)
333.00.00 Toeristische attracties  +3,17 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
+20 EUR Minimumbezoldigingen van klasse 2, 3 en 4 - CAO 30/06/2011