Loonaanpassingen op 1 juni 2012

28.02.2013

April 2012 Mei 2012 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 120,93 120,89 -0,04
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 118,99 119,15 +0,16
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 118,81 119,03

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.03.00 Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
106.02.00 Betonindustrie +2 % Minimum- en effectieve lonen
111.03.00 Ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren --- Toekenning van de vakantiepremie - CAO 21/11/2011
112.00.00 Garagebedrijf --- Toekenning van ecocheques - CAO 16/06/2011
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas --- Nieuwe minimumlonen en ploegenpremies - CAO 22/06/2012
119.00.00 Handel in voedingswaren --- Laatste toekenning van ecocheques - CAO 06/10/2011
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 119,03 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen vanaf de 1ste maandag van de maand

140.01.01

140.01.02

140.01.03

Autobussen en autocars - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques - CAO 20/10/2011
142.01.00 Terugwinning van metalen --- Toekenning van ecocheques - CAO 22/06/2009
149.02.00 Koetswerk --- Toekenning van ecocheques - CAO 16/06/2011
149.04.00 Metaalhandel --- Toekenning van ecocheques - CAO 16/06/2011
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel --- Toekenning van ecocheques of uitbetaling van een eenmalige bruto premie - CAO 07/02/2012
202.00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (behalve 202.01.00) --- Toekenning van de jaarlijkse premie - CAO 30/06/2005
--- Toekenning van ecocheques - CAO 09/12/2011
202.01.00 Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven --- Toekenning van ecocheques of uitbetaling van een eenmalige bruto premie - CAO 07/02/2012
218.00.00 Aanvullend Nationaal paritair comité voor de Bedienden --- Toekenning van ecocheques - CAO 16/07/2009
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, vergoeding voor nachtarbeid, vergoeding voor arbeidskledij en maandelijkse sectoreigen premie
309.00.00 Beursvennootschappen --- Toekenning van ecocheques - CAO 28/06/2011
311.00.00 Grote kleinhandelszaken --- Toekenning van de jaarlijkse premie - CAO 30/06/2005
--- Toekenning van ecocheques - CAO 09/12/2011
312.00.00 Warenhuizen --- Toekenning van de jaarlijkse premie - CAO 30/06/2005
--- Toekenning van ecocheques - CAO 09/12/2011
321.00.00 Groothandelaars - verdelers in geneesmiddelen --- Toekenning van ecocheques - CAO 08/07/2009
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 119,03 % Percentage toe te passen op het basisuurloon