2801 Tijdskrediet met motief

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 18/10/2021
Geldig vanaf: 01/07/2019
Geldig tot: 31/12/2021

Deze sector heeft een cao gesloten betreffende tijdskrediet met motief voor een maximumduur van 36/51 maanden (! beperkingen).

1. Algemeen

Het tijdskrediet moet voorzien zijn door een sectorale of ondernemings-cao. Deze cao moet eveneens de mogelijke duur van het recht op voltijds of halftijds tijdskrediet bepalen voor de volgende motieven:

 • zorgen voor uw kind dat jonger is dan 8 jaar;
 • palliatieve zorgen verlenen;
 • zorg of medische bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad;
 • een erkende opleiding volgen.

Pas op :

 • voor de motieven 1 tot 3 is de maximumduur van het recht op tijdskrediet en op onderbrekingsuitkeringen 51maanden;
 • voor het motief 4 (opleiding) is de maximumduur van het recht op tijdskrediet en op onderbrekingsuitkeringen 36 maanden;
 • de maximumduur van het tijdskrediet voor voornoemde motieven is dus afhankelijk van de cao die in de sector of de onderneming van toepassing is. We raden u aan de inhoud ervan goed te lezen om de mogelijke duur te bepalen.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

NB : Indien er vóór 01.09.2012 een sectorale of ondernemings-cao is gesloten om het recht op het voltijdse of 1/2-tijdse tijdskrediet uit te breiden tot meer dan een jaar, maakt deze cao het mogelijk om het bijkomende recht op het voltijdse of het 1/2-tijdse tijdskrediet omwille van de voormelde motieven te bekomen, zonder de maximumtermijn van 36 of 51 maanden te overschrijden.

2. PC 311

Uitvoerend personeel: recht op tijdskrediet met motief (voltijdse of halftijdse) gedurende maximum 36 maanden (motief opleiding) of 51 maanden (andere motieven).

Niet-uitvoerend personeel jonger dan 55 jaar:

 • recht op tijdskrediet met motief (voltijdse) gedurende maximum 36 maanden (motief opleiding) of 51 maanden (andere motieven);
 • geen recht op tijdskrediet met motief (halftijdse of 1/5).

Niet-uitvoerend winkelpersoneel van 55 jaar en ouder, met uitzondering van de store manager:

 • recht op tijdskrediet met motief (voltijdse) gedurende maximum 36 maanden (motief opleiding) of 51 maanden (andere motieven);
 • mits instemming van de werkgever met de individuele aanvraag: recht op tijdskrediet met motief (halftijdse of 1/5) gedurende maximum 36 maanden (motief opleiding) of 51 maanden (andere motieven).

Overig niet-uitvoerend personeel van 55 jaar en ouder (bijvoorbeeld het niet-uitvoerend personeel van 55 jaar en ouder tewerkgesteld op het hoofdkantoor):

 • recht op tijdskrediet met motief (voltijdse) gedurende maximum 36 maanden (motief opleiding) of 51 maanden (andere motieven);
 • mits instemming van de werkgever met de individuele aanvraag: recht op tijdskrediet met motief (halftijdse of 1/5) gedurende maximum 36 maanden (motief opleiding) of 51 maanden (andere motieven).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
27/09/2021
Registratienr
167433
Geldig van
01/07/2021
Geldig tot
31/12/2021
Neerleggingsdatum
27/09/2021
Registratiedatum
07/10/2021
Onderwerp
Tijdskrediet
BS Bericht van neerlegging
20/10/2021
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
23/12/2021
Gepubliceerd in het B.St. van
09/02/2022
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS: LANDINGSBANEN
Tekst aangepast op
10/10/2021

Datum CAO
03/09/2019
Registratienr
153817
Geldig van
01/07/2019
Geldig tot
30/06/2021
Neerleggingsdatum
05/09/2019
Registratiedatum
16/09/2019
Onderwerp
tijdskrediet
BS Bericht van neerlegging
26/09/2019
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
11/11/2019
Gepubliceerd in het B.St. van
29/11/2019
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET

Historiek
01/01/2022 30/06/2023 2801 Tijdskrediet met motief
01/07/2019 31/12/2021 2801 Tijdskrediet met motief
01/07/2017 30/06/2019 2801 Tijdskrediet met motief
01/07/2015 30/06/2017 2801 Tijdskrediet met motief
01/07/2013 30/06/2015 2801 Tijdskrediet met motief
30/06/2011 30/06/2013 2801 28 Tijdskrediet
01/04/2009 30/06/2011 2801 28 Tijdskrediet
01/04/2007 31/03/2009 2801 28 Tijdskrediet
01/04/2005 31/03/2007 2801 28 Tijdskrediet
01/07/2003 31/03/2005 2801 28 Tijdskrediet
01/01/2002 31/12/2004 2801 28 Tijdskrediet (loopbaanonderbreking)
01/01/2002 31/12/2001 2801 28 Tijdskrediet (loopbaanonderbreking)
01/01/1997 31/12/2001 2801 28 Loopbaanonderbreking