4801 Vorming - Deelnemingsgraad

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 04/04/2012
Geldig vanaf: 01/01/2011
Geldig tot: 31/12/2012

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 14 juli 2011 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten, betreffende vorming en tewerkstelling. Deze CAO werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 19 september 2011 onder het nr. 105802/CO/302. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 29 september 2011.

De CAO is van toepassing vanaf 1 januari 2011 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2012.

Voor de volledige tekst van deze CAO, klik hieronder op de link naar de CAO (registratienummer).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
14/07/2011
Registratienr
105802
Geldig van
01/01/2011
Geldig tot
31/12/2012
Neerleggingsdatum
30/08/2011
Registratiedatum
19/09/2011
Onderwerp
vorming en tewerkstelling
BS Bericht van neerlegging
29/09/2011
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
27/12/2012
Gepubliceerd in het B.St. van
26/02/2013
Keywords
OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)

Historiek
01/01/2020 31/12/2050 48 Beroepsopleiding
01/01/2015 31/12/2019 48 01 Opleidingsinspanningen
01/01/2014 31/12/2014 48 01 Opleidingsinspanningen
01/01/2013 31/12/2013 48 01 Vorming - Deelnemingsgraad
01/01/2011 31/12/2012 48 01 Vorming - Deelnemingsgraad
01/07/2001 31/12/2002 48 De vorming en tewerkstelling
01/01/1999 31/12/2000 48 De vorming en tewerkstelling