23 Statuut van de syndicale afvaardiging

Paritair (sub-)Comité nr.:
333.00.00-00.00

Bijwerking: 09/09/2020
Geldig vanaf: 01/09/2017
Geldig tot: 31/12/2018

Oprichting:

  • Ondernemingen welke gemiddeld minstens 50 werknemers tewerkstellen.
  • Vermelde procedure.

Samenstelling:

  • In de ondernemingen welke 50 tot 99 werknemers tewerkstellen: 1 effectieve afgevaardigde en 1 plaatsvervangende afgevaardigde die behoren tot de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk.
  • In de ondernemingen welke 100 tot 249 werknemers tewerkstellen: 2 effectieve afgevaardigden en 1 plaatsvervangende afgevaardigde die behoren tot de ondernemingsraad of het comité voor preventie en beschemring op het werk.

Faciliteiten:

  • Het mandaat van syndicaal afgevaardigde mag geen aanleiding geven tot enig nadeel noch tot speciale voordelen voor degene die het uitoefent.
  • De leden van de syndicale afvaardiging mogen niet worden afgedankt om redenen welke verband houden tot de normale uitoefening van hun mandaat en welke stroken met deze collectieve arbeidsovereenkomst.
  • De leden van de syndicale afvaardiging mogen - behoudens een ontslag om dringende reden - niet worden afgedankt dan om erkende economische of technische redenen vreemd aan de vakbondsactiviteit.
  • De werkgever die overweegt een syndicale afgevaardigde af te danken, dringende reden uitgezonderd, moet hiervan de syndicale afvaardiging voorafgaandelijk in kennis stellen, evenals de indiener van de kandidatuur van deze afgevaardigde.
  • ...

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
19/09/2017
Registratienr
142409
Geldig van
01/09/2017
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
03/10/2017
Registratiedatum
13/11/2017
Onderwerp
statuut van de syndicale afvaardiging
BS Bericht van neerlegging
04/12/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/04/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
07/05/2018
Keywords
SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN

Datum CAO
21/01/2016
Registratienr
132779
Geldig van
01/07/2016
Geldig tot
05/06/2018
Neerleggingsdatum
25/02/2016
Registratiedatum
25/04/2016
Onderwerp
statuut van de syndicale afvaardiging
BS Bericht van neerlegging
17/05/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
22/10/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
10/11/2017
Keywords
OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN

Historiek
01/01/2019 31/12/2999 23 Statuut van de syndicale afvaardiging
01/09/2017 31/12/2018 23 Statuut van de syndicale afvaardiging
01/07/2016 31/08/2017 23 Statuut van de syndicale afvaardiging