23 Statuut van de syndicale afvaardiging

Paritair (sub-)Comité nr.:
333.00.00-00.00

Bijwerking: 09/09/2020
Geldig vanaf: 01/01/2019

Oprichting:

  • Ondernemingen welke gemiddeld minstens 50 werknemers tewerkstellen.
  • Vermelde procedure.

Samenstelling:

  • In de ondernemingen welke 50 tot 99 werknemers tewerkstellen: 1 effectieve afgevaardigde en 1 plaatsvervangende afgevaardigde die behoren tot de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk.
  • In de ondernemingen welke 100 tot 249 werknemers tewerkstellen: 2 effectieve afgevaardigden en 1 plaatsvervangende afgevaardigde die behoren tot de ondernemingsraad of het comité voor preventie en beschemring op het werk.

Faciliteiten:

  • Het mandaat van syndicaal afgevaardigde mag geen aanleiding geven tot enig nadeel noch tot speciale voordelen voor degene die het uitoefent.
  • De leden van de syndicale afvaardiging mogen niet worden afgedankt om redenen welke verband houden tot de normale uitoefening van hun mandaat en welke stroken met deze collectieve arbeidsovereenkomst.
  • De leden van de syndicale afvaardiging mogen - behoudens een ontslag om dringende reden - niet worden afgedankt dan om erkende economische of technische redenen vreemd aan de vakbondsactiviteit.
  • De werkgever die overweegt een syndicale afgevaardigde af te danken, dringende reden uitgezonderd, moet hiervan de syndicale afvaardiging voorafgaandelijk in kennis stellen, evenals de indiener van de kandidatuur van deze afgevaardigde.
  • ...

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
17/10/2019
Registratienr
155336
Geldig van
01/01/2019
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
21/10/2019
Registratiedatum
20/11/2019
Reikwijdte
Toeristische attracties welke gemiddeld minstens 50 werknemers tewerkstellen (FTE)
Onderwerp
statuut van de syndicale afvaardiging
BS Bericht van neerlegging
09/12/2019
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/11/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
08/01/2021
Keywords
OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN

Historiek
01/01/2019 31/12/2999 23 Statuut van de syndicale afvaardiging
01/09/2017 31/12/2018 23 Statuut van de syndicale afvaardiging
01/07/2016 31/08/2017 23 Statuut van de syndicale afvaardiging