23 Statuut van de syndicale afvaardiging

Paritair (sub-)Comité nr.:
333.00.00-00.00

Bijwerking: 12/04/2018
Geldig vanaf: 01/07/2016
Geldig tot: 31/08/2017

In het Paritair Comité voor de toeristische attracties werd op 21 januari 2016 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging.  Zij werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 25 april 2016 onder het nr. 132779/CO/333; het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 17 mei 2016.

De collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de toeristische attracties, welke gemiddeld minstens 50 werknemers (FTE) tewerkstellen. 

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/01/2016
Registratienr
132779
Geldig van
01/07/2016
Geldig tot
05/06/2018
Neerleggingsdatum
25/02/2016
Registratiedatum
25/04/2016
Onderwerp
statuut van de syndicale afvaardiging
BS Bericht van neerlegging
17/05/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
22/10/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
10/11/2017
Keywords
OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN

Historiek
01/01/2019 31/12/2999 23 Statuut van de syndicale afvaardiging
01/09/2017 31/12/2018 23 Statuut van de syndicale afvaardiging
01/07/2016 31/08/2017 23 Statuut van de syndicale afvaardiging