0602 Geschenkcheques

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 18/05/2020
Geldig vanaf: 01/01/2018
Geldig tot: 31/12/2019

Bedrag van de cadeaucheque

  • 35 EUR ten laste van de Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid;
  • Dit bedrag zal verhoogd worden naar 40 EUR indien de vrijstelling voor de RSZ-bijdrage verhoogd wordt naar 40 EUR.

Uitbetaling

  • in de loop van de maand december 2018 en december 2019.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
30/08/2017
Registratienr
142116
Geldig van
03/11/2017
Geldig tot
01/01/2020
Neerleggingsdatum
27/09/2017
Registratiedatum
19/10/2017
Onderwerp
cadeaucheque
BS Bericht van neerlegging
03/11/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
27/04/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
18/05/2018
Keywords
GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES

Historiek
01/01/2022 01/01/2024 0602 Geschenkcheques
01/01/2020 31/12/2021 0602 Geschenkcheques
01/01/2018 31/12/2019 0602 Geschenkcheques
01/01/2016 31/12/2017 0602 Geschenkcheques
01/01/2013 31/12/2015 0602 Geschenkcheques
01/01/2009 31/12/2010 0602 Geschenkcheques