0602 Geschenkcheques

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 29/03/2018
Geldig vanaf: 01/01/2016
Geldig tot: 31/12/2017

Bedrag van de cadeaucheque

35 EUR ten laste van de Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid

Uitbetaling

in de loop van de maand december 2016 en december 2017.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
14/12/2015
Registratienr
132330
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
31/12/2017
Neerleggingsdatum
23/12/2015
Registratiedatum
25/03/2016
Onderwerp
betaling van een cadeaucheque
BS Bericht van neerlegging
13/04/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
11/12/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
10/01/2017
Keywords
GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES

Historiek
01/01/2022 01/01/2024 0602 Geschenkcheques
01/01/2020 31/12/2021 0602 Geschenkcheques
01/01/2018 31/12/2019 0602 Geschenkcheques
01/01/2016 31/12/2017 0602 Geschenkcheques
01/01/2013 31/12/2015 0602 Geschenkcheques
01/01/2009 31/12/2010 0602 Geschenkcheques