0602 Geschenkcheques

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 26/09/2016
Geldig vanaf: 01/01/2013
Geldig tot: 31/12/2015

CAO 26/11/2013

Geldigheid: 01/01/2013 - 01/01/2016

Bedrag van de cadeaucheque 

35 EUR ten laste van de Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid

Uitbetaling

in de loop van de maand december 2013, december 2014 en december 2015.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
26/11/2013
Registratienr
118420
Geldig van
01/01/2013
Geldig tot
01/01/2016
Neerleggingsdatum
27/11/2013
Registratiedatum
11/12/2013
Onderwerp
toekenning van geschenkcheques
BS Bericht van neerlegging
07/01/2014
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
08/01/2015
Gepubliceerd in het B.St. van
12/02/2015
Keywords
GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES

Historiek
01/01/2022 01/01/2024 0602 Geschenkcheques
01/01/2020 31/12/2021 0602 Geschenkcheques
01/01/2018 31/12/2019 0602 Geschenkcheques
01/01/2016 31/12/2017 0602 Geschenkcheques
01/01/2013 31/12/2015 0602 Geschenkcheques
01/01/2009 31/12/2010 0602 Geschenkcheques